اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های توریستی بر اساس ترجیحات گردشگران با روش تحلیل چند متغیره co-plot (نمونه موردی: شهر یزد)

پیام:
چکیده:

شهرها با گردشگران مختلف دارای اماکن جاذب گردشگری تاریخی، فرهنگی، تفریحی،... فراوانی هستند، در شهرها برخی اماکن جاذب غالبا تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می نمایند. شناسایی این اماکن و اولویت بندی و دسته بندی آنها براساس رفتار ترجیحی گردشگران به منظور مدیریت توسعه گردشگری امری ضروری است. بگونه ای که، مطالعات ترجیحات رفتاری گردشگران از مکان های جاذب به نوعی، بخشی از فرآیند برنامه ریزی فضایی شهرها است که اخیرا این دسته مطالعات به دلیل ماهیت رفتار-مکانی مورد توجه پژوهشگران جغرافیدانان رفتاری-فضایی قرار گرفته است. به همین منظور در این مقاله با در نظر گرفتن متغییرات مختلف رفتاری گردشگران به اولویت بندی و دسته بندی جاذبه های گردشگری شهر یزد بر اساس ترجیحات گردشگران پرداخته شده است. داده ها آماری با روش میدانی و پرسشنامه با توجه به جامعه آماری سالانه گردشگران شهر یزد به خصوص در سه سال اخیر از 360 نمونه مورد مطالعه با مقیاس امتیازی لیکرت جمع آوری شده است. در بخش یافته های تحقیق ابتدا به بررسی خصوصیات اجتماعی و دموگرافیک گردشگران شهر یزد پرداخته شده است در مرحله بعد با پذیرش سه متغییر تحقیق شامل: میزان تجربه بازدید گردشگران از جاذبه، تعداد بازدیدکنندگان گردشگر از جاذبه و طول زمان اقامت گردشگران برای بازید از جاذبه. به دلیل تاثیر متغییرات رفتاری مختلف گردشگران در شناسایی ترجیحات آنان، برای به دست آوردن اوزان نهایی اولویت بندی و دسته بندی اماکن جاذب گردشگری؛ از روش تحلیل چند متغیر co-plot استفاده شده است و در نهایت با ترکیب اوزان نهایی به دست آمده از مدل co-plot با GIS الگوی فضایی پراکنش جاذبه های مورد ترجیح گردشگران در نقشه شهر یزد به نمایش گذاشته شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن داشته است که گردشگران شهر یزد شامل افراد با تحصیلات مختلف با سنین بالا و درآمد بالا می باشند که باهدف سیاحت میراث فرهنگی از مناطق دور و نزدیک به مقصد شهر یزد سفر کرده اند و جاذبه های مورد ترجیحات این گردشگران اکثرا شامل جاذبه های تاریخی-فرهنگی چون : مجموعه امیر چخماق، مجموعه زندان اسکندر، باغ دولت آباد،... است که این ترجیحات جاذب از نظر پراکنش فضایی بیشتر در مرکز شهر یزد متمرکزشده اند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040189 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.