بررسی علی زیرساخت های گردش گری و رقابت مکانی مقصدهای گردشگری در مناطق خشک، نمونه موردی: کویر مرنجاب

پیام:
چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی علی زیرساخت های گردش گری و رقابت مکانی مقصدهای گردش گری در مناطق خشک می پردازد. از آنجا که رقابت پذیری در مقصد گردش گری به عنوان یک مفهوم نسبی، پیچیده، و چند بعدی که بر پایه نظریه پورتر قرار دارد، در حال تبدیل شدن به یک علاقه رو به رشد در میان پژوهش گران گردش گری می باشد و دارای مفاهیم مهم برای سیاست گذاران می باشد، هدف پژوهش، شناخت و اولویت بندی زیرساخت هایی است که بر رقابت مکانی مقصد تاثیر می گذارند. روش پژوهش کمی می باشد که پرسشنامه ای بر اساس مقیاس 5 گزینه ای لیکرت تنظیم و با استفاده از روش تحلیل مسیر تحلیل می شود. نوآوری پژوهش در این است که رقابت پذیری در مقصد گردش گری کویرها بعلت دیرتر آغاز شدن آن ها جدیدتر می باشد و اهمیت مطالعه بر روی آن ها واضح است. فرضیه کلی در نظر گرفته شده پژوهش که مورد آزمون قرار گرفت عبارتست از: کیفیت زیرساخت ها بر رقابت پذیری مکانی مقصد تاثیر مثبت می گذارند. نتیجه پژوهش این است که زیرساخت های اقامتی، امنیتی و حمل و نقل بیشترین تاثیر را بر متغیر وابسته (رقابت مکانی) دارند، از این رو کیفیت زیرساخت حمل و نقل بر رقابت مکانی تاثیر مثبت دارد و فرضیه پژوهش تایید می گردد. پیشنهاد پژوهش این است که به این مساله که عوامل رقابت پذیری مکانی بلحاظ تصمیم و اهمیت مختلف هستند و وابسته به مقصد خاص می باشند توجه شود و بر اساس آن برنامه ریزی صورت پذیرد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
125 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040194 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.