مدلسازی پیامد نشت میعانات گازی در یک پالایشگاه گاز به منظور تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری

پیام:
چکیده:
مقدمه

یکی از اصلی ترین مراحل برای افزایش سطح ایمنی و برنامه ریزی برای واکنش ها در واحدهای فعال یا در حال طراحی، ارزیابی خطرهایی همچون رها شدن مواد شیمیایی در محیط است. مطالعه فعلی با هدف مدلسازی پیامد نشت میعانات گازی از مخازن ذخیره برای کمک به تدوین واکنش در شرایط اضطراری انجام شده است.

روش بررسی

در مطالعه حاضر برای بررسی نحوه انتشار میعانات گازی از مخزن ذخیره سازی در یک صنعت پالایش گاز  و پیامد آن از نرم افزار PHAST  استفاده و  مدلسازی برای چهار سناریوی آتش فورانی، آتش استخری، آتش ناگهانی و انفجار ابر بخار انجام شد.

یافته ها

در مخزن 650 که خطرناک ترین مخزن واحد است، چهار سناریو یاد شده می توانند پیامدهای مرگ باری را در پی داشته باشند و حادثه انفجار ابر بخار و پس از آن آتش استخری دارای بیشترین پیامد هستند.

نتیجه گیری

بر اساس گلباد منطقه و مدلسازی انجام شده برخی تغییرات در برنامه واکنش در شرایط اضطراری، از جمله تغییر مسیرهای دسترسی و همچنین تغییر فاصله دو muster point  مورد نیاز است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040216 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!