بررسی مقدماتی علائم کارکنان شرکت های نانوفناوری در شهر تهران در سال 1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه امکان استفاده از نانومواد، به دلیل اندازه و ویژگی های منحصر به فرد آن ها، در عرصه های مختلف علم و فناوری، فراهم شده است. از دیگر سو، همین ویژگی های منحصر به فرد نانومواد باعث شده است که نگرانی های زیادی در ارتباط با اثرات احتمالی این مواد بر انسان و محیط زیست بوجود آید. مواجهه شغلی مهمترین راه مواجهه انسانی با نانومواد است. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی علائم کارکنان شرکت های فعال در زمینه نانوفناوری در شهر تهران انجام گرفت.

روش بررسی

ابتدا یک پرسشنامه علائم غیراختصاصی بوسیله گروهی از متخصصان طراحی و اعتبارسنجی شد. سپس  شرکت های نانوفناوری  شناسایی شده و پرسشنامه ها در اختیار کارکنان این شرکت ها قرار گرفت. در نهایت، داده ها با نرم افزار SPSS.22 مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته ها

نتایج نشان داد که پرسشنامه طراحی شده دارای روایی و پایایی خوبی برای انجام مطالعه است. میانگین سنی کمتر از 34 سال و میانگین سابقه کاری کمتر از 7 سال کارکنان، نشان از جوان بودن نانوفناوری در کشور است. همچنین نتایج نشان داد که فراوانی علائم پوستی (مانند زبری، خارش و قرمزی)، تنفسی (مانند سرفه ، عطسه و سوزش گلو) و چشمی (مانند سوزش، خارش و قرمزی) در میان کارکنان شرکت های نانوفناوری نسبتا زیاد است.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق، حاکی از بالا بودن برخی از علائم در میان کارکنان شرکت های مورد بررسی است، لذا به کارگیری اقدامات کنترلی برای کاهش مواجهه و تماس کارکنان با نانومواد و به طبع آن کاهش علائم مورد بررسی، ضروری به نظر می رسد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -70
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040223 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!