بررسی عوامل موثر بر ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم (مطالعه موردی: قرارگاه خاتم الانبیای سپاه)

پیام:
چکیده:

در این پژوهش  باعنوان «بررسی عوامل موثر بر ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم»، با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و به صورت کاربردی و با استفاده از روش گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن انجام مطالعات نظری و مشاهدات میدانی، تلاش شده است تا درراستای هدف پژوهش و ارائه پاسخ به سوال تحقیق مبنی بر تعیین عوامل موثر و تبیین میزان تاثیر آنها در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، گام موثری در این جهت برداشته شود. بنابراین، در این تحقیق پس از انجام مطالعات نظری و تحقیقات میدانی در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (صلی الله و آله)، نسبت به احصای مولفه ها و عوامل موثر در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، درقالب مدل مفهومی تحقیق اقدام و درنهایت عوامل مزبور درقالب پرسشنامه ای مشتمل بر 22 سوال بسته برای اخذ نظر جامعه نمونه آماری تنظیم و طراحی شده است. در ادامه پرسشنامه این پژوهش بین 28 نفر از افراد خبره و صاحب نظر مرتبط با موضوع درقالب جامعه نمونه آماری که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند، توزیع و سپس نظر آنان نیز جمع آوری شده است. پس از گردآوری پرسشنامه ها و بررسی نظر جامعه نمونه آماری، با استفاده از فن ها و روش های آماری نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام و در ادامه به جمع بندی و ارزیابی پاسخ مسئله تحقیق نیز پرداخته شده است. سپس در نتیجه گیری و در پاسخ به سئوال تحقیق، مولفه های سه گانه عوامل ایجابی و سلبی کسب بصیرت و ویژگی فرماندهان درقالب 22 عامل و برحسب اولویت میانگین، میزان تاثیر آنها به عنوان عوامل موثر در ارتقای سطح بصیرت فرماندهان سپاه در مقابله با جنگ نرم، تعیین شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
51 -82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040230 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!