به کارگیری رویکردهای مدیریتی ناب، چابک و تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی، راهبردی جدید و موثر در ارتقای بازدارندگی دفاعی و امنیت ملی

پیام:
چکیده:

قدرت نظامی ، به دلیل نقشی که در ایجاد توان بازدارندگی در مقابل تهدیدات خارجی ایفا می کند به عنوان مهمترین مولفه قدرت ملی به شمار می رود. تجهیزات به روز و پیشرفته نظامی از مهمترین ارکان قدرت نظامی یک کشور محسوب گردیده و لذا در ایجاد و ارتقای امنیت ملی که تمام افراد جامعه از وجود آن منتفع می شوند، تاثیرگذار است. در جمهوری اسلامی ایران، محصولات نظامی، در صنایع دفاعی و در قالب زنجیره های تامین، تولید شده و در اختیار سایر نیروهای مسلح قرار می گیرند. نکته اساسی اینکه، تنها آن دسته از محصولات می توانند در ارتقای توان دفاعی موثر باشند که در مقایسه با محصولات دفاعی کشورهای پیشرفته، از ویژگی های رقابتی، برخوردار باشند. به منظور تولید محصولات رقابت پذیر، رویکردهای جدیدی در حوزه مدیریت، معرفی شده است. این تحقیق تلاش می کند با تدوین یک الگوی مفهومی ، نقش به کارگیری رویکردهای نوین مدیریتی سه گانه ناب، چابک و تاب آور در زنجیره تامین صنایع دفاعی را در ارتقای امنیت ملی به نمایش بگذارد. برای این منظور، ابتدا با به کارگیری روش دلفی، ویژگیهای رقابتی صنایع دفاعی شناسایی، و سپس با به کارگیری روش تحقیق کیفی تحلیل محتوا و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و عمیق، نقش هر یک از رویکردهای سه گانه در تولید محصولات دفاعی رقابت پذیر، ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی بررسی شده است. نتایج حاکی است که به کارگیری رویکردهای نوین سه گانه زنجیره تامین در صنایع دفاعی، به عنوان یک راهبردی جدید به ارتقای توان بازدارندگی و امنیت ملی منجر خواهد شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040239 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!