اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن در سال تحصیلی 97-1396 تهران

پیام:
چکیده:
هدف

در رابطه با ماهیت اختلال نارساخوانی، عقیده بر نقص پیشرفت سلول ‏های مغز در نواحی بینایی و شنوایی می ‏باشد. شواهد قابل توجهی، منشا عصب‏ شناسی نارساخوانی را تایید کرده ‏اند، از جمله مداخلات نوین  بر روی گروه کودکان مبتلا به نارساخوانی استفاده از رویکردهایی همچون صدادرمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی صدادرمانی به روش توماتیس بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان دارای مشکلات خواندن انجام شد.

روش بررسی

 این تحقیق از نوع مطالعات شبه ‏تجربی است که برای اجرای آن ابتدا به شیوه نمونه‏ گیری در دسترس تعداد 14 نفر از دانش‏آموزانی که در مراجعه به کلینیک های مشاوره و توانبخشی شهر تهران، تشخیص نارساخوانی برای آنان ثبت شده بود، در جریان پژوهش قرارگرفته و به صورت نمونه‏ گیری در دسترس و مساوی در دو گروه آزمایش (صدادرمانی به روش Tomatis) و کنترل (فاقد مداخله) قرار گرفتند. مرحله بعد آزمون ‏های رنگ-واژه استروپ، تقویت حافظه فعال ان بک (N Back)، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (Wisconsin)و آزمون برج لندن (Tower of London) بر روی آزمودنی ‏های  اجرا گذاشته شد. سپس گروه آزمایش در 30 جلسه درمانی به صورت هفته ای3 بار که حدود 2 ساعت به طول انجامید، تحت مداخله قرار گرفتند، در پایان جلسه 30ام و همچنین 1/5 ماه پس از آن، مجددا آزمودنی‏ ها با آزمون ‏های مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند و نمرات به دست آمده به ترتیب به عنوان نمرات پس‏آزمون و پیگیری در نظر گرفته شد. در نهایت داده‏ های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری ‏های تکراری نوع دو با نرم‏افزار SPSS-22 با مرز استنتاج آماری p<0/05، مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته‏ ها

نتایج نشان دادند که صدادرمانی بر بهبود کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی، انعطاف‏ پذیری شناختی، استدلال انتزاعی، تغییر آمایه، عملکرد شناختی، توانایی برنامه ‏ریزی و سازمان ‏دهی) دانش‏آموزان دارای مشکلات خواندن تاثیرگذار است (0/005p<).

نتیجه ‏گیری

 بر طبق یافته‏ ها با توجه به سودمندی صدادرمانی بر بهبود عملکرد دانش‏آموزان نارساخوان و نظر به کوتاه ‏مدت بودن این مداخلات و جذاب بودن آن برای کودکان، به نظر می رسد به کارگیری این روش بر اختلالات یادگیری و اختلالات دیگری که ناشی از نقص در کارکردهای اجرایی است می ‏تواند سودمند باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040244 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!