بررسی سطح ویتامینD3 معلولان ذهنی زن در مرکز توانبخشی شهرستان کاشمر سال 1396

پیام:
چکیده:
هدف

مطالعات قبلی نشان داده اند که ویتامینD3  نقش قابل توجهی در سلامت، بقا و باروری انسان دارد.کمبود آن از عوامل مهم در بروز اختلالات متابولیسم استخوان محسوب می گردد. کمبود ویتامینD3  در معلولان ذهنی رایج است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع کمبود ویتامین D3 در بین معلولان ذهنی مرکز توانبخشی شهرستان کاشمر صورت گرفت.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی مقطعی،72 نفر از معلولان ذهنی خانم (60- 10 سال) که در یک مرکز توانبخشی در شهرستان کاشمر بودند، به صورت آمارگیری تمام شماری انتخاب شدند. سطوح سرمیD3  با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا یا (High-Performance Liquid Chromatography; HPLC اندازه گیری شد. کمبود ویتامینD3  به عنوان سطح سرمیD3  کمتر از 12 نانوگرم در میلی لیتر تعریف و داده ها با نرم افزار Spss آنالیز شدند (0/01>p).

یافته ها

2/47 درصد بیماران به عنوان کمبود شدید ویتامینD3  طبقه بندی شدند. سن با سطح سرمیD3  ارتباط داشت. 65 درصد افراد معلول از سن 20 تا 39 سالگی کمبود شدید و متوسط ویتامینD3  داشتند.

نتیجه گیری

پزشکان می توانند برای بیماران معلول ذهنی از مکمل های ویتامینD3  در تغذیه استفاده کنند. علاوه بر این غربالگری برای کمبود ویتامینD3  باید در ارزیابی سلامت بیماران معلول در نظر گرفته شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040248 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!