نقش خوانین محلی لرستان در خلع سلاح و انتظام عشایر(1301-1312 ه.ش) (مورد مطالعه: عزیزالله خان سپهوند)

پیام:
چکیده:
تصرف لرستان توسط قوای اعزامی رضاخان این منطقه را وارد مرحله ی جدیدی کرد. مسائلی هم چون خلع سلاح، اسکان و تامین امنیت در مناطق عشایری در اولویت سیاست های نظامی پهلوی اول قرار داشت که فرماندهان قوای غرب با توسل به حربه های مختلف، من جمله همراه کردن خوانین و روسای ایلات و طوایف، اهتمام خود را در این راستا به کار گرفتند. این پژوهش به دنبال پاسخ گویی به این سوال است که روابط خوانین محلی(عزیزالله خان سپهوند) با حکومت مرکزی برای ایجاد امنیت و خلع سلاح عشایر چگونه بود؟ یافته های مقاله نشان می هد که قوای دولتی با ورود به لرستان برای برقراری ارتباط با خوانین محلی و استفاده از نفوذ آن ها برای ایجاد امنیت و خلع سلاح عشایر اقدام کردند. در مقابل برخی از خوانین محلی با توجه تهدید موقعیت و نفوذشان، برای برقراری ثبات در منطقه و استفاده از مزایای همکاری با حکومت با آن ها همراه شدند و در منطقه ی نفوذ خود با سرکوب و تهدید ثبات نسبی ایجاد کردند. در این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و اسنادی به بررسی روابط خوانین محلی با فرماندهان قوای غرب و نقش این ارتباط در انتظام لرستان مورد بررسی قرار گرفته است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
65 -96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040253 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!