به اشتراک گذاری اطلاعات، نشت اطلاعات و تحریف اطلاعات در یک زنجیره تامین غیرمتمرکز با یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب

پیام:
چکیده:

خسارت ناشی از تصمیم گیری براساس اطلاعات نادرست و یا در شرایط عدم وجود اطلاعات، جبران ناپذیر است. ازاین رو، این مقاله تاثیر قرارداد به اشتراک گذاری درآمد را روی به اشتراک گذاری اطلاعات و همچنین نشت اطلاعات برای زنجیره تامینی با یک تولیدکننده و دو خرده فروش رقیب بررسی می کند. یکی ازخرده فروش ها در مورد پیش بینی خود از تقاضای غیرقطعی اطلاعات دقیق تری داشته و می تواند آن را با تولیدکننده به اشتراک بگذارد. تولیدکننده ممکن است، اطلاعات دقیق تر به دست آمده از یکی از خرده فروش ها را در راستای افزایش منافع خود، در اختیار خرده فروش دیگر قرار دهد (نشت اطلاعات). بنابراین خرده فروش آگاه تر نیز ممکن است اطلاعات خصوصی پیش بینی خود را به درستی با تولیدکننده به اشتراک نگذارد. از این رو تولیدکننده قرارداد به اشتراک گذاری درآمد را به آن خرده فروش پیشنهاد می دهد تا او را تشویق کند که اطلاعات خصوصی خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده فروش دیگر قرار دهد. نتایج نشان می دهد، اگرچه نشت اطلاعات توسط تولیدکننده منافع او را افزایش می دهد اما خرده فروش آگاه تر را نیز به اشتراک اطلاعات نادرست که به ضرر تولیدکننده است، ترغیب می کند. همچنین، تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تحت قرارداد به اشتراک گذاری درآمد، خرده فروشی که اطلاعات دقیق تری از پیش بینی تقاضای غیرقطعی دارد، اطلاعات خود را به درستی در اختیار تولیدکننده و خرده فروش دیگر قرار داده که موجب هماهنگی اعضای زنجیره تامین و افزایش سودکل زنجیره تامین می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040410 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!