مدل سازی و حل مسئله زنجیره تامین ساخت بر مبنای سفارش در شرایط محدودیت ظرفیت تولید با استفاده از الگوریتم آزادسازی لاگرانژی

پیام:
چکیده:

فرآیندهای تولید و عرضه محصولات با شدت گرفتن فضای رقابتی، دچار تغییرات الگویی شده و امروزه در قالب شبکه زنجیره تامین بررسی می شود. در این میان اهمیت جریان مواد در شبکه تامین، و توزیع محصولات در شبکه توزیع از میان جریان های سه گانه مالی، اطلاعاتی، و مواد حائز توجه بیشتری می باشند. همچنین توجه بیشتر به مشتری و خواسته های او موجب شده تا شبکه های تولید و توزیع به سمت تولید برمبنای سفارش متمایل شوند. در این مقاله ضمن بررسی جایگاه شبکه توزیع در یک زنجیره تامین، به ارائه مدلی برای فرآیند توزیع زنجیره تامین بر مبنای سفارش پرداخته و برای نزدیک تر شدن مسئله به شرایط دنیای واقعی، محدودیت های تولید و عرضه محصولات نیز لحاظ می شود. در این مسئله انواع واحدهای تولید، مراکز توزیع، و خرده فروشان وجود داشته و پس از مشخص شدن یک سفارش، کالاها از طریق مراکز توزیع به خرده فروش ارسال می شود. همچنین در صورت نزدیکی فاصله خرده فروشان تا کارخانجات، کالاها از طریق کارخانجات نیز به طور مستقیم به سوی خرده فروشان قابل ارسال می باشد. حداکثر کردن سود کل به عنوان هدف مسئله موردمطالعه در نظر گرفته شده است. لذا ابتدا یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط توسعه داده می شود. سپس با توجه به پیچیدگی مسئله، الگوریتمی مبتنی بر روش آزادسازی لاگرانژ جهت حل آن پیشنهاد می شود. در انتها ضمن ارائه یک مثال عددی، عملکرد الگوریتم پیشنهادی ارزیابی شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -157
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040418 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!