اولویت بندی مکان احداث پارکینگ طبقاتی با استفاده از روش تلفیق فازی (مطالعه موردی: شهرستان ساری)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

امروزه شاهد گسترش بی رویه شهرها و ازدیاد هر روزه اتومبیل هستیم. حرکت اتومبیل ها به سمت مراکز جذب سفر مشکلاتی عدیده در شهرها بوجود می آورد. از جمله این مشکلات، نبود پارکینگ مناسب در مناطق مرکزی شهرها می باشد. مدیران شهری بدلیل گرانی زمین در مراکز شهر و جهت استفاده بهینه از فضای شهر، از طرحهایی شامل پارکینگ طبقاتی حمایت می کنند. برای  تعیین مکان بهینه پارکینگ طبقاتی ، شرایط و معیارهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از تحلیل های مکانی در نرم افزار ARC GIS ، می توان به نتایج بهتری دست یافت. در این پژوهش، شهرستان ساری، که کمبود وجود پارکینگ های طبقاتی در آن حس می شود، انتخاب شده است. برای اولویت بندی مکان پارکینگ طبقاتی، معیارها و اولویت ها شناسایی شده و اطلاعات مورد نیاز تهیه شده اند. مهمترین معیارهای اثرگذار در اولویت بندی مکان پارکینگ ها، عبارتند از: تراکم جمعیت ، وضعیت ترافیکی و راه ها ، مراکز جذب سفر و ارزش ملک. پس از تهیه و آماده سازی لایه های اطلاعاتی مورد نیاز، برای تحلیل های مکانی، از منطق فازی درمحیط نرم افزارGIS   استفاده شده است. نتیجه این پژوهش، الویت بندی مکان پارکینگ های موجودی است که قابلیت احداث برای پارکینگ طبقاتی را دارا می باشند و درصورت تحقق این مساله، 3840 متر به فضای پارکینگ های شهر ساری اضافه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040463 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!