آنالیز جابجایی های بزرگ مقیاس با استفاده از فناوری تداخل سنجی راداری در معادن روباز (مطالعه موردی: معدن گل گهر سیرجان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (ترویجی)
چکیده:

معادن با جابجایی های خود باعث ایجاد خسارت به زیر ساخت ها و زمین می شوند، از این رو کنترل جابجایی های ناشی از معادن مهم می باشد. همچنین میزان حجم برداشتی موادمعدنی از معادن همواره مورد توجه مدیران قرار داشته است. از طرف دیگر تداخل سنجی راداری با توجه به تولید تصاویر مکرر و وسیع و دقت قابل قبول این روش، در بررسی جابجایی های حاصل از معادن روباز و خطرات ناشی از نشست معدن در مقابل روش هایی همچون ترازیابی و سیستم تعیین موقعیت جهانی که عموما گران قیمت و وقت گیر هستند، پیشنهاد می شود. مهندسین نقشه بردار در معادن روباز وظیفه محاسبه میزان جابجایی معدن و حجم برداشتی را با استفاده از ترازیابی و سیستم تعیین موقعیت جهانی بر عهده دارند. در این پژوهش هدف محاسبه جابجایی های ناشی از برداشت در معادن روباز و محاسبه حجم معدن می باشد. به دلیل اینکه معادن روباز جابجایی در مقیاس بزرگ را شامل می شوند، حداکثر جابجایی که از طریق فناوری تداخل سنجی راداری قابل استخراج است، تحت تاثیر دو عامل طول موج تصاویر راداری و ابعاد پیسکل های تصاویر راداری است، که با افزایش طول موج تصاویر و یا کاهش ابعاد پیکسل های تصاویر می توان به حداکثر جابجایی حاصل از فناوری تداخل سنجی راداری دست پیدا کرد. از طرفی برداشت سریع از معادن، باعث ایجاد ناهمدوسی در بین تصاویر می شود که باعث کاهش دست یابی به حداکثر  جابجایی می شود. برای رفع ناهمدوسی تصاویر، انتخاب تصاویر با خط مبنای زمانی و مکانی کم می تواند این مشکل را حل نماید. در این پژوهش بر روی معدن گل گهر سیرجان با استفاده از تصاویر راداری ماهواره انویست مطالعه انجام گرفته است. پردازش تصاویر راداری نیز با استفاده از نرم افزار StaMPS انجام گرفت. در این پژوهش با تغییر مقدار چند منظر سازی تصاویر از مقدار 20 برای آزیموت و 4 برای رنج به مقدار 5 برای آزیموت و 1 برای رنج (کوچک کردن ابعاد پیکسل های تصویر)، میزان جابجایی قابل تشخیص بیشتر می شود. بیشترین نشست بدست آمده برای یک نقطه در معدن بعد از تغییر چندمنظر سازی از منفی 51 میلی متر به منفی 75 میلی متر تغییر پیدا کرد و حجم محاسبه شده از 61 هزار متر مکعب به 67 هزار متر مکعب بعد از تغییر چندمنظر سازی تصویر، تغییر پیدا کرد. پس با کوچک کردن ابعاد پیکسل های تصویر راداری، مقدار جابجایی بیشتری قابل تشخیص است و میزان حجم برداشتی از معدن واقع بینانه تر خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 51
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040466 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!