فاصله نسلی در ایران: فراتحلیل و نقد تحقیقات پیشین

پیام:
چکیده:
بررسی و نقد پژوهش های انجام شده در زمینه فاصله نسلی هدف اصلی این پژوهش است. در این پژوهش، پس از پالایش اولیه مقالات،40 مقاله علمی پژوهشی مرتبط با موضوع فاصله و شکاف نسلی از طریق پایگاه اطلاعات علمی مگیران و پایگاه اطلاعاتی نورمگز، انتخاب و در زمینه های چارچوب نظری، روش تحقیق و یافته ها بررسی و مقایسه شدند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دراین پژوهشها، فقر نظریه پردازی بومی، غلبه روش های پیمایشی و غیبت روش های ترکیبی، پراکندگی و عدم انسجام در شاخص سازی انواع فاصله نسلی، تلقی متفاوت از مفاهیم فاصله، شکاف و انقطاع نسلی کاملا مشهود است. بعلاوه، عدم ارائه تعاریف عملیاتی دقیق برای این مفاهیم، و عدم سنجش درست متغیرها، و عدم تفکیک بعد ارزشی و بعد هنجاری فاصله نسلی از هم، یافته های آنها را دچار آشفتگی کرده است. همچنین این تحقیقات از تعمیم نتایج بدست آمده بدون قید ابعاد و حوزه های مورد بررسی، از نداشتن معیار مشترک سنی در تفکیک نسلهای نسل اول، دوم و سوم، و از کم توجهی به اعتبار ابزار مورد استفاده رنج می برند. در نگاه کلی، تفاوتها و تناقض های قابل توجه  در نتایج بدست آمده می تواند سبب سردرگمی پژوهشگران بعدی و برداشت های نادرست و سلیقه ای از نتایج توسط سیاستگذاران شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
147 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040534 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!