اثر نوبیلتین بر آپوپتوز در مغز میانی ونئواستریاتوم در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

نوبیلتین ، فلانوئید موجود در مرکبات است. خاصیت آنتی‌اکسیدانی و ضدالتهابی و ضد آپوپتوزی نوبیلتین در بسیاری از مطالعات اخیر مشاهده شده است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثر نوبیلتین بر شدت آپوپتوز در مدل تجربی بیماری پارکینسون ایجاد شده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی بود.

مواد و روش‌ها

موش‌های صحرایی نر (28n =) به چهار گروه شم، شم تحت تیمار با نوبیلتین، ضایعه‌ دیده و ضایعه ‌دیده تحت درمان با نوبیلتین تقسیم ‌شدند. با تزریق 5 میکروگرم لیپوپلی‌ساکارید داخل سمت راست ناحیه جسم سیاه موش‌های صحرایی در سیستم نیگرااستریاتال ضایعه ایجاد شد. نوبیلتین به میزان 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم از یک ساعت بعد از جراحی تا یک هفته بعد آن به طور روزانه و به شکل خوراکی تجویز شد. در پایان هفته اول پس از جراحی هموژنه بافتی تهیه شده و اندازه‌گیری شاخص شدت آپوپتوز انجام شد.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که درمان با نوبیلتین به کاهش معنی‌دار میزان DNA fragmentation در گروه LPS تیمارشده با نوبیلیین در مقایسه با گروه LPS در مغز میانی منجر ‌شد (P<0.05).

نتیجه‌گیری

تجویز نوبیلتین به موش‌های پارکینسونی شده با لیپوپلی‌ساکارید موجب کاهش آپوپتوز می‌شود و احتمالا می‌تواند در درمان کمکی بیماری پارکینسون تاثیر داشته باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040549 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!