تولید قطعات آنتی بادی نوترکیب انسانی تک زنجیره ضد مولکول 4-1BB در باکتری اشریشیاکلی

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

آنتی بادی های منوکلونال علیه 4-1BB در درمان بیماری های اتوایمیون، عفونت های ویروسی و همچنین ایمونوتراپی سرطان ها کاربرد دارند. آنتی بادی های منوکلونال موشی به علت وجود مشکلاتی از قبیل ایمنی زایی و اندازه بزرگ، کارایی محدودی در بالین دارند. قطعات آنتی بادی کاملا انسانی از قبیل قطعات scFv می توانند جایگزین خوبی برای کاربردهای ایمنی درمانی باشند. هدف از این مطالعه تولید قطعات آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی بر ضد 4-1BB به منظور استفاده از آن در ایمنی‌درمانی سرطان است.

مواد و روش‌ها

در مطالعه ی حاضر ژن scFv انسانی علیه 4-1BB در وکتور pET-22(+) کلون شده و در باکتری E. coli TOP 10F بیان شد. تائید اولیه scFv تولید شده توسط وسترن بلات و الایزا انجام شد. در ادامه عملکرد این آنتی‌بادی در تحریک سلول های بیان‌کننده 4-1BB با بررسی میزان بیان CD69 در سطح سلول ها، بیان mRNA و تولید پروتئینIL-2 مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج

نتایج این پژوهش نشان دادند که ژن scFv طراحی‌شده در میزبان باکتریایی، بیان شده و قادر به شناسایی آنتی ژن 4-1BB است. تیمار سلول های CCRF-CEM با scFv ضد 4-1BB موجب القای تولید سایتوکاین IL-2 شده و بیان CD69 را بر سطح سلول‌های هدف افزایش می‌دهد.

بحث و نتیجه گیری

آنتی بادی تک زنجیره ای انسانی علیه 4-1BB به خوبی در سیستم بیانی باکتری E. coli تولید شده و قادر به شناسایی آنتی ژن هدف و فعال سازی سلول های CCRF-CEM است. از این آنتی بادی نوترکیب می توان در مطالعات بعدی جهت فعال سازی سلول های T در روش‌های سلول درمانی سرطان استفاده نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040550 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!