ارزیابی علائم تنفسی و اختلالات عملکرد ریه در کشاورزان و غیر کشاورزان شهر یزد

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات تنفسی یک مشکل شایع در کشاورزان می باشد که مرگ و میر زیادی را به خود اختصاص داده است. این مطالعه با هدف ارزیابی و مقایسه پارامترهای تنفسی در گروه کشاورز و غیر کشاورز و همچنین شیوع علائم تنفسی در سه گروه سنی در کشاورز و غیر کشاورز انجام شده است.  

روش اجرا

مطالعه به صورت مورد شاهدی در300 کشاورز و 300 غیر کشاورز در شهر یزد انجام شد. جهت همه شرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل اطلاعات چمعیت شناختی و همچنین علائم بیماری های تنفسی تکمیل گردید و آزمایش های عملکرد ریه بعمل آمد. جهت آنالیز داده ها از آزمون t-student و آزمون مجذور کای یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد.  

نتایج

نتایج اسپیرومتری کاهش معنادار ظرفیت های تنفسی را در گروه کشاورز  در مقایسه با غیر کشاورز نشان داد. شیوع علائم تنفسی در هر 3 گروه سنی در کشاورزان بیش از شیوع آنها در گروه غیر کشاورز بود و با افزایش سن شیوع علائم نیزافزایش یافت. در گروه سنی بالای 55 سال ریسک سرفه، خلط، تنگی نفس و خس خس به ترتیب 17، 78/58،10/3 و 61/6 برابر غیر کشاورز بود که باتوجه به حدود اطمینان 95% معنی دار بودند (05/0(P value<.  در بین علائم تنفسی سرفه بالاترین و تنگی نفس پائین ترین شیوع را داشتند.  

بحث و نتیجه گیری

با توجه به شیوع بالای اختلالات تنفسی در کشاورزان، مکانیزاسیون روش های کشاورزی و ارتقا سطح آگاهی بهداشتی کشاورزان توسط متخصصین بهداشت با اجرای برنامه های مناسب آموزشی توسط معاونت بهداشتی و هم چنین سازمان جهاد کشاورزی که متولی این امر می باشندضروری بنظر میرسد

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
177 -185
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040622 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!