مقایسه سه روش رنگ آمیزی مختلف برای توصیف مورفومتریک اسپرم آلپاکا (Vicugna pacos) با استفاده از سیستم ISAS® CASA-Morph

پیام:
چکیده:

مورفومتری اسپرم بخشی از آنالیز مایع منی مبتنی بر فناوری CASA است و نقش مهمی در پیش بینی باروری مردان نشان داده است. این آنالیز برپایه استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی است، اگرچه نشان داده شده است که رنگ آمیزی می تواند تغییرات چشمگیری در مورفومتری سلول در گونه های مختلف ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی تفاوت های موجود در مورفومتری اسپرم درآلپاکا بود که با استفاده از تکنیک های مختلف رنگ آمیزی انجام شد. یک انزال ازهریک از پنج آلپاکای بالغ مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها با استفاده از روش جراحی مجرای دفران جمع آوری شدند. سه روش رنگ آمیزی (یعنیHemacolor ، Harri’s Henatoxylin و Diff-Quik) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل مورفومتریک با استفاده از سیستم ISAS® v1 CASA-Morph، با بزرگنمایی 100x و میکروسکوپ زمینه روشن و یک دوربین فیلمبرداری دیجیتالی با وضوح نهایی 08/0 میکرومتر بر پیکسل انجام شد. تقریبا تعداد 200 سلول به صورت تصادفی از هر نمونه انتخاب شد وانتخاب تکنیک رنگ آمیزی با توجه به اهمیت پارامترهای اندازه سر اسپرم وبخش میانی انتخاب شد. بین تکنیک های به کار رفته تقریبا کلیه پارامترها در سطوح متفاوت تفاوت هایی را از خود نشان دادند. به طور کلی، سلول هایی که سر بزرگ داشتند با تکنیک Harri’s Henatoxylin و آن هایی که دارای سر کوچک بودند با Diff-Quik رنگ آمیزی شدند. پارامترهای تفکیک کننده برای تمایز بهتر بین حیوانات، عرض سر، سطح و درصد آکروزوم بود. در نتیجه، مانند سایر گونه ها، نتایج مورفومتری اسپرم آلپاکا نیز به تکنیک رنگ آمیزی به کاررفته، حساس بود. این دلالت بر لزوم ذکر واضح و دقیق تکنیک رنگ آمیزی استفاده شده در هر مورد برای انجام مقایسه بین مطالعات مختلف روی گونه های مشابه دارد. هیچ یک از تکنیک های به کار گرفته شده برتر از سایرین نبود. علاوه بر این، روشی که برای به دست آوردن نمونه ها استفاده شد، سودمندی و سادگی آن را برای نمونه برداری های مکرر نشان داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
284 -291
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040717 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!