بررسی رضایتمندی دستیاران پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تاثیر آموزش آناتومی مقطعی و CT SCAN

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

رشته تخصصی پزشکی هسته ای که بر مبنای تصویربرداری عملکرد ارگانهای مختلف است در سالهای اخیر با پیشرفت تکنیکهای تصویربرداری به سمت تصویربرداریهای تلفیقی (hybrid imaging) با روش های رادیولوژیک پیش رفته است که نیاز به دانستن آناتومی مقطعی را ایجاب میکند. از سوی دیگر با توجه به گذشت زمان زیاد از آموزش آناتومی در دوران علوم پایه بخش عمده دانش آناتومی به فراموشی سپرده شده است.

مواد و روش ها

این تحقیق بصورت مطالعه تجربی انجام شد. در ابتدا توسط اساتید گروه آناتومی دانشکده پزشکی آموزش آناتومی با تاکید بر آناتومی مقطعی تدریس شد و بدنبال آن آناتومی مقطعی CT scan توسط اساتید پزشکی هسته ای آموزش داده شد. در پایان سال طی پرسش نامه ای میزان رضایت دستیاران از روش های مختلف
(شامل دوره چرخشی رادیولوژی, کلاسهای آناتومی و کلاسهای CT) نیز نظر اساتید در مورد تغییر نگرش و ارتقائ علمی دستیاران و در نهایت نتایج دستیاران در دوره های اخیر بورد مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

از 16 دستیار پزشکی هسته ای 15 نفر(93.75%) از روش برگزار شده رضایت داشتند. 14 نفر(87.5%) معتقد بودند که برگزاری کلاس های آناتومی به فهم بهتر مقاطع CT  اسکن کمک میکند .هچنین 100% دستیاران بیان داشتند که بعد از برگزاری دوره های جدید  آموزش CT اسکن اعتماد به نفس بیشتری در تفسیر کلیشه های CT  داشته اند. نظرسنجی از اساتید گروه و نیزنتایج مثبت امتحان بورد تاکید کننده اثر مثبت آموزش فوق بود.

نتیجه گیری

آموزش همزمان آناتومی و آناتومی مقطعی میتواند باعث بهبود یادگیری آناتومی مقطعی CT scan  شود.

نوع مقاله:
گزارش موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040763 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!