بررسی جنبه های زیستی خواب، جوانه زنی و سبز شدن بذرهای ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides

پیام:
چکیده:

در طی سال‏های اخیر، ارشته‏ خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) به یکی از مشکل‏ ساز‏ترین علف‏های‏ هرز پهن ‏برگ مزارع گندم و کلزا در مناطق معتدل و سرد‏سیر کشور تبدیل شده است. با توجه به اهمیت زمان سبز‏شدن در میزان موفقیت علف‏های‏ هرز در بوم‏ نظام ‏های زراعی و هم‏چنین اتخاذ راه‏کارهای مدیریتی کارآمد علیه این علف ‏هرز مهاجم، مطالعاتی در زمینه برخی جنبه ‏های زیستی حاکم بر خواب و جوانه ‏زنی بذرهای  این علف‏ هرز، در مزارع شهرستان کرج و بخش علف های‏ هرز موسسه تحقیقات گیاه ‏پزشکی کشور، در سال‏های 1396-1393 انجام شد. بر اساس نتایج این بررسی، بذرهای ارشته‏ خطایی از پدیده چند‏شکلی در خواب بذر برخوردارند و این‏گونه به ‏نظر می‏رسد که خواب حاکم بر این بذرها، از نوع خواب فیزیولوژیک (مربوط به مواد بازدارنده داخل بذر و تعادل هورمونی بین آبسیزیک اسید و ‏جیبرلیک اسید) باشد. هم‏چنین بذرهای ارشته‏ خطایی در فرایند جوانه ‏زنی، حساسیت بسیار بالایی به نور نشان دادند. نخستین تاریخ سبز‏شدن ارشته‏ خطایی، در نیمه دوم آبان‏ ماه رخ داد و قدرت رویش بذر این علف‏ هرز، با افزایش طول عمر بذرها، کاهش چشم‏گیری نشان داد. اگرچه بر اساس یافته های این بررسی، ارشته ‏خطایی از موج ‏های متعدد سبز‏شدن برخوردار است (که به احتمال قوی، این پدیده ناشی از چند شکلی خواب بذرهای  است)؛ با این حال، بیش از 85 درصد از سبز‏شدن دانه ‏رست ‏ها با دریافت 552 درجه-روز رشد حرارت محیطی تجمعی و در بازه زمانی 12 آذر‏ماه تا 12 دی‏ماه به انجام رسید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
77 -95
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040889 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.