تعیین گونه های سنگی با استفاده از مفهوم واحدهای جریان هیدرولیکی و بررسی توزیع آن توسط شبیه سازی شاخص متوالی، در مخزن سورمه بالایی (عرب) در یکی از میادین نفتی جنوب ایران

پیام:
چکیده:
تعیین خواص مخزن نقش کلیدی در تحقق برنامه های مدیریت و توسعه بهینه میادین هیدروکربنی را ایفا می نماید. برای ایجاد دیدی کلی از مخزن مورد مطالعه تعیین خواص پتروفیزیکی از جمله گونه های سنگی مخزن بسیار کارآمد است. روش های مختلفی برای تعیین گونه های سنگی جهت تقسیم بندی سنگ های مخزن به نواحی مجزا ارائه شده است که اساس بسیاری از آن ها داده های تخلخل و تراوایی است. یکی از این روش ها روش شاخص زون جریان FZI برای شناسایی واحدهای جریان هیدرولیکی (HFU) است. در این مطالعه گونه های سنگی ناپیوسته  DRT بر اساس واحدهای جریان هیدرولیکی تعیین گردید و با استفاده از شبیه سازی شاخص متوالی، ساختار فضایی آن و توزیع احتمالی این پارامتر در شبکه سه بعدی مخزن، بررسی گردید. در نهایت پنج گونه سنگی ناپیوسته شناسایی گردید که گونه های سنگی DRT3 و DRT4 دارای بهترین کیفیت مخزنی و گونه های سنگی DRT1 وDRT2 وDRT5 دارای پایین ترین کیفیت مخزنی است. در مقطع طولی مخزن مورد مطالعه، در بخش میانی DRT3 گسترش بیش تری دارد که نشان دهنده کیفیت مخزنی بهتری در این بخش از مخزن نسبت به سایر بخش ها است. در مقطع عرضی، در بخش جنوبی و غربی DRT3 و DRT4 با کیفیت مخزنی بالا گسترش دارند ولی در بخش مرکزی و شرقی مخزن در این مقطع گونه های سنگی با کیفیت مخرنی پایین تری مشاهده می گردد. ذکر این نکته ضروری است که مدل های ساخته شده با دقت بالایی توزیع پراکندگی گونه های سنگی را در مخزن مورد مطالعه نشان می دهند.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
87 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040905 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!