مقایسه اثربخشی روش ساب موکوزال با روش الکتروکوتر در درمان هیپرتروفی شاخک تحتانی در بیمارستان امیرکبیر اراک در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هیپرتروفی شاخک تحتانی بینی از شایع ترین علل انسداد بینی بعد از انحراف بینی است. بزرگی غیرطبیعی شاخک، یا ناشی از وضعیت استخوانی شاخک یا ناشی از تورم مخاط شاخک است. این مطالعه با هدف مقایسه اثربخشی روش ساب موکوزال رزکسیون با روش الکتروکوتر در درمان هیپرتروفی شاخک تحتانی انجام گرفت.

مواد و روش ها

 140 بیمار دچار هیپرتروفی شاخک تحتانی با احساس گرفتگی بینی و رینوره و کاندید عمل جراحی به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول پس از القای بیهوشی اقدام به ساب موکوزال رزکسیون شاخک تحتانی شد.گروه دوم پس از القای بیهوشی کوتریزاسیون مونوپولار با آنژیوکت نیدل20 در سه ناحیه قدامی، میانی و خلفی شاخک تحتانی انجام شد.

ملاحظات اخلاقی

 این پژوهش را کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی اراک (کد: 3-133-91) تایید کرده است.

یافته ها

 در گروه الکتروکوتر شش ماه بعد، بهبودی رضایت بخش تری از نظر گرفتگی بینی مشاهده شد (0/017=P). یک ماه بعد از عمل بهبودی رضایت بخش از سردرد در گروه (SMR) اس ام آر (0/034=P)، درد و سوزش کمتری در محل جراحی و عطسه، سرفه و خارش در گروه الکتروکوتر مشاهده شد (0/013=P). 

نتیجه گیری

 روش الکتروکوتر با توجه به خون ریزی و زمان عمل جراحی کمتر و در دسترس بودن تجهیزات اولیه و بهبودی نسبی در کاهش رینوره، می تواند به عنوان روشی مرجح نسبت به SMR مطرح باشد. در صورتی که بیمار دچار هیپرتروفی ایزوله زیرمخاطی و مخاطی شاخک تحتانی باشد، این روش توصیه می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
66 -75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2040975 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!