بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر

نویسنده:
چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش آرای دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر بوده است. این تحقیق از نظر روش از نوع توصیفی– تحلیلی بوده و از طریق روش کتابخانه ای و توسط ابزار فیش برداری های مطالعاتی، اطلاعات جمع آوری شده و سرانجام به روش عقلانی– منطقی تجزیه و تحلیل می-شوند. امروزه موضوع حقوق بشرو توسعه آن به عنوان یکی از شاخص های عمده برقراری دمکراسی در کشورهای مختلف در دنیا اهمیت شایانی یافته است. دیوان بین المللی دادگستری یکی از سازمان های بین-المللی می باشد که در سطح بین المللی متولی حمایت و توسعه حقوق بشرمی باشد و با توجه به صلاحیت عام دیوان بین المللی دادگستری، آرای در خصوص حقوق بشر در مرجع قضایی بین المللی تدوین و صادر شده است. از اینرو در میان حقوقدانان گرایش نسبت به توسعه صلاحیت دیوان وجود دارد و افزایش دعوای مرتبط با مسائل حقوق بشری نشان دهنده گرایش جوامع بین الملل برای درگیر شدن هرچه بیشتر این رکن قضایی سازمان ملل متحد در خصوص مسائل حقوق بشری دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -24
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041103 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!