بررسی تطبیقی تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و «برنامه فلسفه برای کودکان»

پیام:
چکیده:

مقاله حاضر مطالعه ای تطبیقی جهت بررسی نسبت میان مبانی، اهداف و روش تفکر انتقادی در فلسفه اجتماعی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان و نقد دو رویکرد است. در این راستا 3 سوال پژوهشی مطرح شده است که مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال ها ناظر به تبیین مبانی، اهداف و روش و نسبت میان آن ها می باشد. برای پاسخگویی به این سوال ها روش پژوهش تطبیقی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر مشابهت ها و همچنین تفاوت هایی در ابعاد مورد نظر است. به عنوان مثال در حوزه مبانی، می توان تاثیرپذیری از روش و منش سقراط و تاکید بر جایگاه اندیشه ورزی در فلسفه به جای موضوعات متافیزیکی را نام برد. در حوزه اهداف، پرورش عقلانی و ساختن زندگی بهتر موضوعی است که هر دو دیدگاه به آن توجه دارند با این تفاوت که معنای زندگی بهتر در نظر هورکهایمر فراهم ساختن شادکامی برای بیشترین افراد ممکن است، اما در فلسفه برای کودکان زندگی بهتر به معنای زندگی در جامعه ای دموکراتیک با شهروندانی متفکر و مسئول است. همچنین تفاوت هایی مثل انطباق با شرایط اجتماعی و جایگاه دانش در نقد اجتماعی مطرح شده است. در باب روش، تفاوت عمده دو دیدگاه در این است که برنامه فلسفه برای کودکان قائل به ارائه روشی مشخص برای پرورش تفکر انتقادی است، اما هورکهایمر تفکر انتقادی را فرایندی در جریان و مداوم می داند و از ارائه روشی مشخص اجتناب می کند و تنها به نقد منفی اشاره می کند. نتایج این مطالعه تطبیقی می تواند برای طراحان برنامه های درسی در سیستم های آموزشی به منظور ارائه الگویی برای پرورش تفکر انتقادی به کار رود.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041210 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!