رسوب شناسی و محیط رسوبی دیرینه آبرفت های کواترنر با تلفیق داده های رسوب شناسی و روش رادار نفوذی به زمین (مطالعه موردی: منطقه کوچصفهان استان گیلان)

پیام:
چکیده:

شناسایی آبرفت ها، رسوبات، و محیط رسوبی دیرینه ته نشست آن ها در حالتی که در مطالعه آن ها از روش‏ های ترکیبی استفاده شده همواره اهمیت بالایی دارد. این گونه مطالعات ترکیبی معمولا به روش مستقیم (نمونه‏برداری) و روش غیرمستقیم (روش‏های ژئوفیزیکی) انجام می‏شود. هدف اصلی این تحقیق شناسایی رسوبات و محیط ‏رسوبی دیرینه آبرفت های منطقه کوچ صفهان با تلفیق داده ‏های رسوب‏ شناسی حاصل از چاهک‏ ها و روش راداری نفوذی به زمین (GPR) بود. برای این ‏منظور، داده های رادار نفوذی به زمین به طول 11 کیلومتر در امتداد جاده کوچ صفهان به سمت لشت ‏نشا برداشت شد. سپس، با توجه به پروفیل‏ های راداری 7 گمانه رسوبی با عمق متوسط 2/7 متری جهت تلفیق با داده ‏های رسوب‏ شناسی حفاری شد. بررسی‏ های انجام‏شده به شناسایی 5 رخساره راداری شامل خطوط راداری به صورت گسسته و غیر‏موازی مقعر محدب، خطوط راداری به صورت منحنی های پیوسته موازی، خطوط راداری با شیب های متفاوت به صورت گسسته، خطوط راداری به صورت ناپیوسته موازی با شیب‏ کم، خطوط راداری ناپیوسته موازی با شیب‏ کم و میرایی شدید و 8 رخساره رسوبی ماسه بسیار ریز سیلتی، ماسه ‏ریز، گراول ماسه ای، ماسه ریز گراولی، مواد آلی، ماسه درشت سیلتی، ماسه درشت، ماسه گلی با کمی گراول انجامید که نشان دهنده قسمت ‏های مختلف محیط های رودخانه ‏ای بود. در این منطقه میزان ذرات‏ دانه ریز رسوبی و مواد آلی از جنوب به سمت شمال منطقه افزایش می‏یابد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
435 -456
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041505 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!