بررسی ویژگی های رویشگاهی گونه گیاهی موسیر (Allium hirtifolium Boiss.) در استان اصفهان با استفاده از رگرسیون لجستیک

پیام:
چکیده:

گونه موسیر گیاهی است علفی چندساله، که در ناحیه رویشی ایران-تورانی پراکنده شده است. این گونه پیازی، اسانس دار و دارای خاصیت دارویی است. نیاز بسیار به این محصول باعث برداشت وسیع پیازهای گیاه از سطح مراتع شده و این امر موجب کاهش چشمگیر سطح پراکنش آن در سال های اخیر شده است.هدف از انجام این تحقیق تعیین ویژگی های رویشگاهی گونه گیاهی موسیر در استان اصفهان است. به این منظور ابتدا مناطق حضور این گیاه با استفاده از داده های موجود و مطالعات میدانی در سال 1395 تعیین و ویژگی های اکولوژیک مناطق حضور گونه شامل اطلاعات توپوگرافی (ارتفاع و شیب)، هواشناسی (بارش، دما و طبقات اقلیمی) و خاک (بافت، شوری و اسیدیته) مشخص شد. همچنین با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک، سهم عوامل اصلی موثر بر حضور گونه مشخص گردید.  بررسی جوامع گیاهی محدوده حضور گونه نشان داد که پراکنش این گیاه عمدتا در جامعه گون زار می باشد. نتایج نشان داد بیشترین حضور گونه در اقالیم نیمه خشک و مدیترانه ای، با بارش میانگین سالانه 300 تا 500 میلیمتر و دمای میانگین سالانه 11 تا 14 درجه سانتی گراد مشاهده می گردد. از نظر عوامل توپوگرافی بیشترین حضور گونه در ارتفاع بین 2700 تا 3000 متر از سطح دریا و شیب های بیش از 20 درصد می باشد و از نظر پارامترهای خاک، این گیاه عمدتا در  بافت خاک متوسط با اسیدیته بین 7 تا 8 و هدایت الکتریکی صفر تا 4 دسی زیمنس بر متر حضور دارد. ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که از بین عوامل مورد بررسی، دو عامل ارتفاع از سطح دریا و بارش بیشترین تاثیر را بر حضور گونه داشتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
329 -341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041510 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!