معرفی فلور و ارزش حفاظتی گیاهان مراتع صدرآباد ندوشن یزد

پیام:
چکیده:

بررسی فلور هر منطقه، یکی از مطالعات اساسی جهت مدیریت و حفاظت مراتع به شمار می رود. مراتع صدرآباد با مساحت 40000 هکتار در جنوب غربی استان یزد واقع شده و یکی از زیستگاه های با اهمیت استان به شمار می رود. در این مطالعه، فلور، فرم رویش و گونه های در معرض خطر مراتع صدرآباد بررسی و معرفی شده است. نمونه های گیاهی بر اساس روش مرسوم مطالعات تاکسونومیک منطقه ای جمع آوری و با استفاده از منابع موجود شناسایی و خانواده، جنس و گونه هریک از آن ها تعیین گردید. شکل زیستی هر یک از عناصر گیاهی با استفاده از روش رانکیائر مشخص شد. بر اساس نتایج به دست آمده تعداد 235 گونه گیاهی متعلق به 39 خانواده و 169 جنس در منطقه وجود داشت. فرم زیستی به ترتیب شامل همی کریپتوفیت (36/45درصد)، کامافیت (23/47درصد)، تروفیت (25/65درصد)، ژئوفیت (7/82 درصد) و فانروفیت (6/55 درصد) بودند. بر اساس معیارهای IUCN و با استفاده از کتاب Red book of Iran تعداد 43 گونه از گیاهان موجود در منطقه شامل گونه های تهدید شده بود که از این تعداد 34 گونه در طبقه کمتر در خطر (LR)، 7 گونه در طبقه آسیب پذیر (VU) و 2 گونه در طبقه کمبود داده (DD) قرار گرفتند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
489 -504
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041519 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!