تغییرات در استراتژی گیاهان در زیستگاه های شور کویر میقان با توجه به تئوری CSR، اراک

پیام:
چکیده:

گروه بندی گونه های گیاهی با توجه به ویژگی های عملکردی گیاهان بر اساس تئوری CSR برای درک فرآیندها، عملکرد اکوسیستم و همچنین بررسی کیفیت تغییرات در طول شیب های محیطی مفید است. این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات در استراتژی گونه های گیاهی در امتداد شوری خاک و چرای دام در منطقه حفاظت شده کویر میقان اراک انجام گردید. نمونه برداری به روش تصادفی- سیستماتیک انجام شد. طبقه بندی پوشش گیاهی با روش گونه های شاخص دو طرفه در نرم افزار PC-ORD4.17 انجام گردید. برای بررسی ارتباط پوشش گیاهی با عوامل محیطی و آشفتگی، از روش غیر خطی تحلیل تطبیقی متعارفی و نرم افزارCanoco4.5  استفاده شد. از بین عوامل موثر بر تغییرات گروه های عملکردی و ساختار پوشش گیاهی، شوری خاک به عنوان یک عامل محدود کننده و چرای دام به عنوان یک نوع آشفتگی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که استراتژی تحمل تنش (S) بیشتر در سطوح شوری متوسط و زیاد پراکنش دارند. استراتژی های گروه رقابتی (C) با فراوانی 14/3درصد، بیشتر در مناطقی با شوری پایین و عدم وجود آشفتگی و یا چرای محدود دام، حضور داشته و استراتژی های گروه خرابه زی (R) با فراوانی 7/1 درصد، بیشتر در مناطقی با چرای شدید دام پراکنش داشتند. حضور گونه هایی با استراتژی رقابتی در مناطق حفاظت شده با شوری پایین خاک، تئوری ظهور استراتژی رقابتی در مناطق بدون تنش و آشفتگی را تایید کرد. بنابراین با استفاده از تئوری CSR، می توان محدودیت های اکوسیستم ها را ارزیابی و پیش بینی کرد که عکس العمل یک گونه با استراتژی خاص، در برابر تنش حاصل از تغییر عوامل محیطی مثل تغییرات اقلیمی چگونه تغییر می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
569 -585
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041525 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!