بررسی عملکرد قلب در افراد مبتلا به مرگ مغزی با استفاده از مانیتورینگ همودینامیک پیشرفته

پیام:
چکیده:
زمینه

مطالعات انجام شده بر روی تغییرات همودینامیک در مرگ مغزی مطالعات آزمایشگاهی و حیوانی است ومطالعات بسیار کمی بر روی تغییرات همودینامیکی مرگ مغزی انجام شده است. هدف این مطالعه استفاده از روش مانیتورینگ پیشرفته همودینامیک همزمان با اکوکاردیوگرافی جهت ارزیابی قلب اهداء شده بوده و ارزیابی لحظه به لحظه افراد مبتلا به مرگ مغزی با ابزارهای پیشرفته همودینامیک مانیتورینگ و اثر بخشی آن بر نتیجه اهداء عضو بود.

روش کار

این مطالعه از نوع مقطعی تحلیلی در فاصله سالهای 1397-1395 و جمعیت مورد مطالعه بیماران مبتلا به مرگ مغزی کاندید اهدای عضو در بیمارستان دکتر مسیح دانشوری بود. 48 نفر از افراد مبتلا به مرگ مغزی که در بررسی های اولیه و استاندارد کاندید اهداء قلب شده بودند با روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس مورد بررسی قرار گرفتند. پس از اکوکاردیوگرافی و ارزیابی های اولیه با استفاده از ابزار مانیتورینگ همودینامیک پیشرفته این بیماران بررسی شدند و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و ثبت گردید.

یافته ها

 در اکوکاردیوگرافی اندازه بطن چپ LVS در 100% بیماران، عملکرد بطن چپ LVF در 5/87% نرمال بود. کسر تخلیه بطنی  LVEFدر12/5% موارد کمتر از 50% و در 87/5% موارد بالاتر از 50% بود. در 50% بیماران در ابتدای مطالعه مقاومت عروق محیطی SVR  پایین تر از 1200 بود که در انتهای مطالعه این میزان به 54/4% رسید. ایندکس قلبی CI در 16/7% بیماران در ابتدای مطالعه پایین تر از 2/4 بود و در انتهای مطالعه به 25% رسیده بود. کاهش ایندکس قلبی  و کاهش مقاومت عروقی در بیمارانی که EFکمتر از 50 % داشتند نیز  به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از بیمارانی بود که EF بالاتر از 50% داشتند.

نتیجه گیری

 با توجه به تغییرات پاتولوژیک گسترده ای که مرگ مغزی بر سیستم قلب و عروق می گذارد، مانیتورینگ همودینامیک پیشرفته به صورت مداوم میتواند به مدیریت داروهای اینوتروپ در این بیماران، تصمیم برای مدیریت حجم داخل عروق و نهایتا ایجاد ثبات همودینامیک و جلوگیری از تخریب عملکرد قلب اهداء شده و از دست رفتن یک عضو اهداء شده کمک شایانی نماید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
94 -101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041554 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!