تجربه زیسته خانواده های معتادان از انگ بیماری: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

از آن جایی که اعتیاد، یک بیماری زیستی، روان شناختی و اجتماعی است و به دلیل ماهیت پیش رونده اش همه ابعاد زندگی، فرد، خانواده و اجتماع را به خطر می اندازد، پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته خانواده های معتادان از انگ بیماری اعتیاد یک یا چند تن از اعضای خانواده، بوده است.

روش کار

این پژوهش با رویکرد کیفی و با روش پدیدارشناسی انجام شد. نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف صورت گرفت و داده ها از طریق مصاحبه های نیم ساختار یافته، با 30 نفر از اعضای خانواده افراد معتاد شهر تهران تا رسیدن به اشباع اطلاعاتی جمع آوری شد.

یافته ها

 نتایج حاصل از یافته ها در چهار طبقه اصلی، نوع رفتار اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل نرمی و ملایمت در گفتار، بی تفاوتی خانواده نسبت به فرد و اعتیاد، سرپوشی به امید خود فهمی و درگیری با فرد معتاد و اعضای خانواده)، روابط اجتماعی اعضای خانواده (با چهار زیر طبقه شامل کم شدن روابط به دلیل شرم و خجالت، کم شدن روابط به دلیل سرزنش اطرافیان و کم شدن روابط به دلیل پرسش و نوع نگاه اطرافیان)، نوع رفتار اطرافیان با خانواده (با سه زیر طبقه شامل سرزنش اطرافیان، طعنه و کنایه اطرافیان و ترحم) و انگ اجتماعی (با سه زیر طبقه شامل عدم قبول جامعه نسبت به بیماری اعتیاد، انگ استعداد به اعتیاد و انگ بیماری) بیان شد.

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج حاصل از یافته های این تحقیق می توان به انگ بیماری و پیامدهای همراه با آن به عنوان یکی از مسائل قابل تامل درباره خانواده های معتادان بیشتر پرداخته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041732 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!