سوئیچ نوری با تعبیه جفتگر متقارن پاریته-زمان در ساختار ماخ زندر بر پایه تداخل سنج مالتی مد

پیام:
چکیده:

در این مقاله، سوئیچ نوری با طراحی و تعبیه یک جفتگر متقارن پاریته-زمان در درون یکی از بازوهای ساختار ماخ زندر بر پایه تداخل سنج مالتی مد ارائه و شبیه سازی می شود. ساختار سوئیچ شامل دو جفتگر در ابتدا و انتهای ساختار بر پایه تداخل سنج مالتی مد و دو بازوی متصل کننده این دو جفتگر به یکدیگر است، که در یکی از این بازوان، یک جفتگر متقارن پاریته-زمان قرار داده شد. تمام عناصر به کار رفته در ساختار پیشنهادی خطی بوده و با توجه به وضعیت جفتگر متقارن پاریته-زمان، سوئیچ پیشنهادی در دو حالت فعال (جفتگر دارای بهره/تلفات) و غیر فعال (جفتگر فاقد بهره/تلفات) عمل می کند. سوئیچ طراحی شده در حالت فعال وغیرفعال به ترتیب دارای نرخ خاموشی 41/20 و 62 /14 است. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی، در ساختار سوئیچ پیشنهادی برای درگاه های مختلف ، تلفات داخلی با مقادیر بسیار پایین حاصل شد. در این مقاله، سوئیچ نوری با طراحی و تعبیه یک جفتگر متقارن پاریته-زمان در درون یکی از بازوهای ساختار ماخ زندر بر پایه تداخل سنج مالتی مد ارائه و شبیه سازی می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
19 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041736 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!