فراتحلیل عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران

پیام:
چکیده:

این پژوهش به منظور فرا تحلیل تحقیق های انجام شده در خصوص عوامل موثر بر انگیزش تحصیلی دانشجویان در ایران، انجام شد. روش پژوهش کمی از نوع پژوهش تلفیقی یا سنتز پژوهی بود که طی آن از رویکرد فرا تحلیل، استفاده شد. پژوهش با استخراج مقاله های مرتبط چاپ شده در فصلنامه های ایران طی سال های 1394-1379  شروع و در مجموع تعداد 195 مقاله احصاء گردید. حسب بررسی 24 مقاله، قابلیت ورود در فراتحلیل را پیدا نمودند. مدل فرا تحلیل ترجیحی در پژوهش، رویکرد ترکیب نتایج، هانتر و اسمیت بود. تحقیق ها به کمک انواع آزمون های آماری انجام شده بود لذا تحلیل ها به همبستگی، انتقال داده و سپس داده ها با استفاده از نرم افزار «متا آنالیزیز» مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از ترکیب مطالعات و اندازه اثر، نشان داد؛ طراحی و اجرای برنامه های آموزشی، راهبردهای خودنظم دهی، رویکردهای یادگیری، ارتباط گروهی، عملکرد شناختی - عاطفی و اجتماعی، استفاده از یادگیری موقعیت تلفیقی، خلاقیت، امید به کار، صفات شخصیت، وضعیت فردی، پیشرفت تحصیلی و جامعه پذیری بر انگیزش تحصیلی دانشجویان، تاثیر دارند. فشارهای تحصیلی، تفاوت های جنسیتی، مشکلات روانشناختی، متغیرهای جمیعت شناختی و استفاده از کارپوشه الکترونیکی جهت ارزشیابی در انگیزش تحصیلی دانشجویان، تاثیر مثبت نداشته است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
17 -26
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041756 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!