پویایی جمعیت تاس ماهی ایرانی Acipenser persicus Borodin, 1897 با استفاده از مدل شبیه سازی مونت کارلو و روش بوت استرپ در جنوب دریای خزر (مطالعه موردی: استان گیلان)

پیام:
چکیده:

در این مطالعه پویایی شناسی تاس ماهی ایرانی (A.persicus)با استفاده از یک مدل ساختار سنی که درون اجزای مدل با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو و بوت استرپ عدم قطعیت گنجانده شده بود، مورد بررسی قرار گرفت. داده های فراوانی طولی تعداد 4376 نمونه حاصل صید تورهای پره به صورت صید ضمنی، تورهای گوشگیر ثابت و کشفیات یگان حفاظت در بین سال های 1389-1380 برای بررسی پارامترهای رشد به نرم افزار FiSAT II وارد شد. با استفاده از فراوانی طولی طبقه بندی ماهانه در نرم افزار FiSAT II، به روش الفان 1 (ELEFAN 1) میزان L∞ و K به ترتیب 203 سانتی متر و  year-1 08/0 برآورد و با استفاده از مقادیر یاد شده میزان t0، 94/0- سال به دست آمد. میزان مرگ و میر طبیعی با استفاده از فرمول تجربی پائولیyear-114/0 محاسبه شد. میزان مرگ و میر کل به دست آمده با استفاده از منحنی صید برای تاس ماهی ایرانی year-1 26/0 برآورد شد. ضریب بهره برداری 61/0 برآورد گردید. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش بوت استرپ بین year-1327/0 تا 195/0 با میانیگین 2405/0 به دست آمد. فاصله اطمینان برای مقادیر Z در روش مونت کارلو با گنجاندن خطای نمونه برداری بینyear-1 289/0-169/0 با میانگین 244/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که گنجاندن مقادیر به دست آمده در مدل های ارزیابی ذخایر تاس ماهی ایرانی می تواند دقت بیشتری در ارزیابی جمعیت این گونه در آینده ایجاد کند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041815 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.