کنترل پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) در مرحله گلدهی با استفاده از علفکش های پس رویشی در باغ سیب

پیام:
چکیده:

پیچک صحرایی، یکی از علف‌های هرز چند ساله دارای ریشه عمیق و مقاوم به خشکی در ایران است. مصرف علف‌کش‌ها عدم کنترل کافی این علف‌هرز را نشان می‌دهند. تحقیقات اندکی در زمینه بکارگیری متوالی علف‌کش‌های پس‌رویشی در کنترل پیچک در مرحله گلدهی در ایران انجام گرفته است. در این راستا، این طرح در استان‌های تهران و اصفهان و در قالب طرح کاملا تصادفی با 13 تیمار و چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: علف‌کش‌های گلایفوسیت (رانداپ، 41% SL) به همراه سولفات آمونیوم، گلایفوسیت جدید (ویدمستر، 35% SC)، آمیترول+ تیوسیانات آمونیوم+ گلایفوسیت (ایلیکو، 9/30% SL)، تریکلوپیر (گارلون،60% EC)، فلوروکسی‌پیر (استارن، 25%EC) و شاهد بدون علف‌کش که علف‌کش‌ها در مرحله‌ گلدهی و به‌صورت لکه‌ای روی پیچک‌ها استفاده شدند. پس از رشد مجدد تا دو مرتبه دیگر در مرحله گلدهی، استفاده از علف‌کش‌ها تکرار شد. نتایج، نشان دهنده کنترل 100 درصدی پیچک صحرایی در استان تهران، پس از کاربرد این علف‌کش‌ها در پاییز و در مرحله گلدهی بود. همچنین ساقه‌ها تا سه الی چهار ماه بعد از سمپاشی، دوباره رشد نکردند. ارزیابی‌های نظری در استان اصفهان نشان داد که علف‌کش‌های فلوروکسی‌پیر و تریکلوپیر، بین 94 تا 97 درصد پیچک صحرایی را کنترل کردند. همچنین علف‌کش‌ها در پایان آزمایش، وزن خشک و تعداد ساقه‌های پیچک صحرایی را تا 93 درصد کاهش دادند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
107 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041947 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!