کانه زایی، کانی شناسی، ساخت و بافت و ژنز کانسار سرب و روی اورتاسو، شمال غرب زنجان

پیام:
چکیده:

کانسار سرب و روی اورتاسو، در شمال ‌غرب زنجان و در پهنه ایران مرکزی قرار‌گرفته است. در این منطقه سازندهای کهر، شمشک، قرمز زیرین، قم و قرمز بالایی گسترش‌ دارند. سازند قرمز بالایی که میزبان کانه‌ زایی در این منطقه به ‌شمار می‌ رود، شامل تناوبی از مارن، سیلت‌سنگ، ماسه ‌سنگ ‌های قرمز و خاکستری‌ رنگ و کنگلومراست. کانه‌زایی چینه‌ سان سرب و روی درون ماسه‌ سنگ ‌های لیت ‌آرنایتی (اغلب چرت آرنایت) خاکستری‌ رنگ دارای مواد آلی، رخ‌داده است. در کانسار اورتاسو دو افق کانه‌ زایی قابل‌شناسایی است که هر‌یک از آنها  از دو پهنه سرخ اکسیدان و شسته‌شده و یک زیرپهنه کانه‌ زایی تشکیل‌شده است. کانه ‌های اصلی تشکیل‌دهنده کانه ‌زایی شامل گالن، اسفالریت، پیریت و کالکوپیریت هستند که کانی ‌های ثانویه از جمله اکسیدهای آهن، کالکوسیت، کوولیت و سروزیت طی فرایندهای برون‌ زاد و هوازدگی جانشین آنها شده‌ اند. بافت ‌های غالب در این کانسار شامل بافت ‌های شبه لامینه ‌ای، دانه ‌پراکنده، پیریت فرامبوئیدال و سیمان بین ‌بلوری هستند. بررسی‌های زمین ‌شیمیایی انجام‌شده بر روی نمونه‌ های ماسه‌ سنگی، نشان ‌دهنده آن است که ماسه‌سنگ ‌های این منطقه در محیط ‌های حاشیه فعال قاره ‌ای ته‌ نشست کرده‌ اند. این ماسه‌ سنگ ‌ها از سنگ ‌های ماگمایی با ترکیب فلسیک منشا گرفته و در محیطی دارای شرایط آب و هوایی خشک ته‌ نشست کرده ‌اند. بررسی‌های انجام‌ شده از جمله سنگ‌ شناسی، چینه ‌شناسی، کانی ‌شناسی، ساخت و بافت و عوامل کنترل ‌کننده کانه‌ زایی (وجود آثار و بقایای گیاهی، وجود گنبدهای نمکی، نفوذپذیری مناسب سنگ میزبان، گسل ‌ها و شکستگی ‌ها)، بیانگر آن است که کانسار اورتاسو شباهت زیادی با بخش دیستال کانسارهای مس رسوبی نوع Redbed دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
359 -386
لینک کوتاه:
magiran.com/p2041988 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!