بررسی کانی سازی و سیالات درگیر کانسار سرب- روی طرز با سنگ میزبان کربناته، ایران مرکزی

پیام:
چکیده:

کانسار سرب-روی طرز در 15 کیلومتری شهر کوهبنان، 4 کیلومتری روستای طرز در طول جغرافیایی 39 27 56 و عرض جغرافیایی 00 22 31  قرارگرفته است. کانه‌زایی در کانسار طرز به‌صورت چینه‌کران و غیرهمزاد در سنگ‌های کربناتی پرموتریاس به‌صورت رگه-رگچه‌ای و پرکردن فضای خالی رخ‌داده است. کانی‌های اولیه شامل اسفالریت، گالن، پیریت و به مقدار بسیار جزئی کالکوپیریت وکانی‌های برون‌زاد شامل کوولیت، اسمیت‌سونیت، هیدروزینسیت، اکسیدهای آهن و مالاکیت است. بر پایه بررسی‌های سیالات درگیر بر روی کانی کلسیت؛ دمای همگن‌شدن از 85  تا 196 درجه سانتی‌گراد و درجه شوری بین 18 تا 5/22 درصد وزنی NaCl متغیر است. منشا محلول‌های گرمابی تشکیل‌دهنده کانسار طرز شورابه‌های حوضه‌ای هستند که پس از عبور از شکستگی‌ها و درزه‌ها باعث انحلال کانی‌های کربناته و نهشته‌شدن کانی‌های سولفیدی شده است. ویژگی‌هایی نظیر ساختار زمین‌ساختی، عدم ارتباط با سنگ‌های ماگمایی، دگرسانی سنگ میزبان، کانه‌زایی به‌صورت غیرهمزاد و چینه‌کران، نوع و بافت کانه‌ها، دمای همگن‌شدن و شوری سیالات ‌درگیر نشان می‌دهد که فرایند کانه‌سازی در کانسار طرز شبیه به ذخایر نوع دره می‌سی‌سی‌پی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
387 -401
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042001 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!