ویژگی های ژئوشیمیایی و ایزوتوپی پروتولیت اکلوژیت های شمال شهرکرد: شاهدی بر تکوین حوضه پشت کمان نئوپروتروزوئیک در پهنه سنندج-سیرجان

پیام:
چکیده:

اکلوژیت ‌های مورد بررسی بخشی از کمپلکس دگرگونی شمال شهرکرد هستند که به پهنه ساختاری سنندج-سیرجان تعلق دارند. این اکلوژیت ‌ها با ترکیب کانی شناسی غالب آمفیبول، گارنت، زوئیزیت و پیروکسن (امفاسیت) به‌صورت عدسی ‌هایی همراه پاراگنایس ‌های نئوپروتروزوئیک مشاهده می ‌شوند. مجموعه کانیایی این سنگ ها نشان‌دهنده دگرگونی آنها در فشار بالا‌ست. با در‌نظر‌گرفتن سیستم نسبتا بسته در تعادلات شیمیایی این سنگ‌ها در طی فرایندهای دگرگونی می‌ توان محیط تشکیل سنگ مادر این سنگ ‌ها را مورد بررسی قرار داد. نمودار عناصر نادر خاکی بهنجار‌شده به کندریت، غنی ‌شدگی جزئی از عناصر نادر خاکی سبک نسبت به عناصر نادر خاکی سنگین را نشان می ‌دهد و نسبت La/Yb)cn) در این نمونه‌ها بین 7/1 تا 7/2 متغیر است. نمودار عناصر نادر بهنجار‌شده به گوشته اولیه آنومالی منفی Ti ،Nb ،P و Y را نشان می ‌دهد. نمودارهای ژئوشیمیایی نشان‌دهنده تمایل زیاد این سنگ‌ها با بازالت ‌های تولئیتی است که در محیط ‌های کششی پشت‌کمان شکل گرفته‌ اند. بررسی‌های ایزوتوپی Sr-Nd نشان‌دهنده ماگمای اولیه این سنگ‌ها با ترکیب گوشته غنی‌ شده  بالای زون فرورانش است. با توجه به الگوی پراگندگی عناصر و نسبت‌ های ایزوتوپی اولیه می ‌توان تشکیل سنگ مادر اکلوژیت‌های منطقه را ناشی از کشش ‌های پشت‌کمان در پهنه سنندج-سیرجان در اواخر پروتروزوئیک پایانی (ادیاکاران) دانست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
439 -456
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042011 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!