ژئوشیمی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های گوگرد در کانی سازی طلای نوع برش هیدروترمالی، منطقه خونیک، استان خراسان جنوبی

پیام:
چکیده:

منطقه اکتشافی خونیک در 106 کیلومتری جنوب شهرستان بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع‌شده است. کانی ‌سازی خونیک از نوع طلای مرتبط با برش هیدروترمالی است. این کانی ‌سازی در ارتباط با توده‌ های نیمه ‌عمیق گرانیتوئیدی به سن 4/38 میلیون سال است. زون‌های دگرسانی رخنمون‌یافته در این منطقه در ارتباط با توده ‌های نیمه‌عمیق هستند و شامل دگرسانی ‌های پروپیلیتیک، آرژیلیک، برش هیدروترمال و کربناته است. کانی ‌سازی در بخش مرکزی منطقه و به‌صورت پراکنده، رگچه‌ ای و برش هیدروترمالی رخنمون دارد و در ارتباط با توده ‌های نیمه ‌عمیق ائوسن است. بخش مهمی از کانی ‌سازی در زون برش هیدروترمالی قرار دارد. بر اساس داده‌ های ژئوشیمی برداشت‌شده از گمانه ‌های حفاری، میزان عنصر طلا از 300 تا 4280 میلی ‌گرم بر تن تغییر می ‌کند و بیشترین میزان پراکندگی آن با توده ‌های نیمه‌عمیق به‌شدت دگرسان‌شده با کوارتز+‌سریسیت+‌پیریت‌±‌‌تورمالین و زون برش هیدروترمالی انطباق دارد. برش هیدروترمالی به‌طور کلی از نوع موزائیکی تا رابل است. بر اساس کانی ‌شناسی سیمان نیز دو نوع برش با سیمان کربناتی و سیمان کربنات-‌کوارتز مشاهده شد. دماسنجی بر روی سیالات درگیر اولیه دوفازی (L+V) موجود در سیمان زون برشی بیانگر تشکیل این نوع کانی ‌سازی در دمای حدود 300 تا 430 درجه سانتی‌گراد از سیالی با شوری متوسط (2 تا 12 درصد وزنی معادل نمک طعام) است. مقدار متوسط δ34S برای قطعات و سیمان برش هیدروترمالی به‌ترتیب 4/2 – و ‰ 9/0 است که نشان‌دهنده منشائی ماگمایی برای گوگرد در مرحله قبل و بعد از برشی‌شدن است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
473 -495
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042013 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!