بررسی ژئوشیمی و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن آگات های رضا آباد، جنوب شرق شاهرود، ایران مرکزی: رهیافتی بر دما و فرایند تشکیل

پیام:
چکیده:

در این پژوهش با توصیف ویژگی‌های صحرایی، ژئوشیمی و ایزوتوپ ‌های پایدار اکسیژن آگات ‌های رضا‌آباد در جنوب‌شرق شاهرود، اطلاعاتی درباره منشا سیال کانی‌ ساز، دما و فرایندهای تشکیل آگات ارائه‌شده است. نتایج تجزیه ژئوشیمیایی این آگات‌ها نشان می‌دهد که آنها دارای مقادیر SiO2 از 1/97 تا 6/99 درصد وزنی با مقادیر جزئی از دیگر اکسیدها از قبیل CaO، Fe2O3، Al2O3 وNa2O هستند. نمودار توزیع عناصر خاکی کمیاب این آگات‌ها شیب منفی ملایمی را از La تا Nd و شیب نسبتا همواری را در دیگر قسمت‌ها نشان می‌ دهد. شباهت در طرح‌های عناصر خاکی کمیاب سبک آگات‌ها و سنگ والدهای آتشفشانی آنها نشان می‌دهد که این عناصر توسط گردش سیالات در طول دگرسانی هم‌زمان و/یا پس از فعالیت آتشفشانی تحرک پیدا کرده‌اند. داده‌های ایزوتوپ اکسیژن آگات‌های رضاآباد نشان می‌دهد که مقادیر O18δ از ‰ 8/23 تا ‰ 6/26 متغیر است و بیانگر تشکیل آنها از برهم‌کنش یک سیال هیدروترمالی دما‌پایین با سنگ‌های بازالتی است. دمای تشکیل این آگات‌ها که بر اساس مقادیر O18δ سیالات مختلف محاسبه‌شده است، نشان‌دهنده تشکیل آنها در محدوده دمایی بین 7/35 تا 3/48 درجه سانتی‌گراد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
525 -541
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042022 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!