احصای مولفه های اثربخش در اجرای آموزش های تخصصی یگانی در ناجا (مطالعه موردی پلیس اطلاعات و امنیت عمومی)

چکیده:

یکی از مهم ترین سطوح آموزش در مجموعه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، موضوع اجرای آموزش های یگانی می باشد؛ به گونه ای که اجرای این آموزش ها در سطح یگان های تابعه، منجر به ارتقای سطح مهارت های تخصصی کارکنان می گردد. از طرفی، اتخاذ تدابیر لازم به منظور ارزشیابی مستمر از نحوه اجرای سیاست ها، برنامه ها و شیوه های اجرای تربیت آموزش در مجموعه عناصر نظام آموزشی و عملی نمودن تدابیر مذکور به منظور سنجش میزان اثربخشی و تحقق هدف های آموزشی، امری لازم و ضروری محسوب می گردد. این پژوهش به منظور بررسی مولفه های اثرگذار در اجرای آموزش های یگانی در ناجا با محوریت پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا صورت گرفته است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش مورد استفاده روش توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش 24 مولفه اثرگذار در اجرای آموزش های یگانی در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر مبنای یافته های این پژوهش موثرترین مولفه ها در اجرای آموزش یگانی احصاء و در پایان الگوی بهینه به منظور اجرای آموزش های تخصصی یگانی در پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ارائه گردیده است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -93
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042149 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!