مدیریت دانش در سازمان های امروزی

پیام:
چکیده:

مدیریت دانش و اطلاعات، به عنوان مهم ترین منابع ثروت در جوامع فراسرمایه داری کنونی، امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، از آنجا که تسهیل و تسریع در فرایند تبدیل داده های پراکنده به اطلاعات، دانش، خرد، مهارت، تخصص و خبرگی و نیز، انتقال و به اشتراک گذاری آنها؛ زمینه ساز تولید محتوای آموزشی و مدیریت صحیح دانش بوده و ضمن افزایش بهره وری کارکنان، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می شود؛ اثربخشی و انعطاف پذیری خاص سازمان های امروزی در این زمینه، نیازمند درک مطلوب و شناخت مفهوم دانش، مدیریت دانش و فرآیند های مربوط به آن است. در این مقاله، که با رویکرد کیفی و استفاده از روش مطالعه اسنادی نگاشته شده؛ ضمن اشاره به مفاهیم مرتبط با دانش و تولید و انتقال آن؛ ملاحظات اساسی فرایند تبدیل دانش ضمنی و تجارب کارکنان به محتوای آموزشی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، تحقق مطلوب فرایند مدیریت دانش در سازمان های امروزی، در گرو رفع موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش و توجه به الزامات ساختاری و ابعاد محتوایی آن است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
95 -122
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042150 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!