ادغام وارون سازی داده های لرزه ای و روابط فیزیک سنگی برای تحلیل و تعیین توزیع انواع شیل در یکی از میادین خلیج فارس

پیام:
چکیده:
توصیف مخزن با استفاده از داده های لرزه ای که با عنوان توصیف لرزه ای مخزن شناخته می شود، یکی از روش های بهینه برای شناخت مخازن هیدروکربنی است. با توجه به نقش یکپارچه کننده فیزیک سنگ، استفاده از آن در توصیف لرزه ای مخزن ضروری است. یکی از کمیت های مخزنی مهم در توصیف لرزه ای مخزن، حجم شیل و به طورکلی مطالعه شیل موجود در مخزن است. وجود فراوان شیل در ناحیه ای از مخزن باعث کاهش کیفیت مخزنی می شود و باید مناطق مخزنی از مناطق غیرمخزنی تفکیک شوند؛ بنابراین با توجه به اثرهای مخربی که شیل ها بر کیفیت مخزن دارند، شناسایی توزیع انواع گوناگون شیل ها نیز مهم است. در پژوهش حاضر به بررسی و مطالعه شیل های موجود در یکی از میادین غربی خلیج فارس با استفاده از فیزیک سنگ پرداخته شده است. برای تفکیک نحوه توزیع انواع شیل ها در این میدان، از قالب های فیزیک سنگی، نتایج وارون سازی توام، مدل سازی تجربی فیزیک سنگی و مدل توماس و استیبر استفاده شده است. پس از بررسی ها مشخص شد نواحی انتهایی این مخزن، حاوی شیل های ساختاری و قسمت های میانی حاوی شیل های پراکنده و لایه ای است که باعث کاهش کیفیت مخزن می شوند. با توجه به روش ارائه شده در این مقاله می توان محل توزیع انواع شیل ها را شناسایی کرد و به این ترتیب به شناسایی بهتر مخزن میدان مورد نظر پرداخت.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
32 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042227 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!