تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر بهبود عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی

پیام:
چکیده:
مقدمه

سرطان پستان از جمله بیماری هایی است که  به دلیل ایجاد اثرات روانی و به ویژه ظاهری در زنان احساس ارزشمندی و عزت نفس آنان را کاهش می دهد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مهارت های کنترل خشم بر عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان بعد از جراحی ماستکتومی می باشد.

روش

در این مطالعه نیمه آزمایشی از میان 79 نفری که حداقل 6 ماه دوره های درمانی سرطان را گذرانده اند و عمل ماستکتومی انجام داده بودند، 30 زن مبتلا به سرطان پستان به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند (هر گروه 15 نفر). گروه آزمایش تحت آموزش گروهی مهارت های کنترل خشم با رویکرد شناختی- رفتاری قرار گرفتند اما گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بیماران در پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس عزت نفس روزنبرگ (1965) پاسخ دادند.

یافته ها

 تحلیل کواریانس نشان داد که گروه آزمایش و کنترل در مولفه های عزت نفس در پس آزمون تفاوت معناداری داشتند.  مجذور اتا نشان داد که 64% از تغییرات عزت نفس در پس آزمون ناشی از اثر مداخله یعنی آموزش مهارت های کنترل خشم بوده است.

نتیجه گیری

این مطالعه نشان می دهد که آموزش مهارت های کنترل خشم در افزایش عزت نفس زنان مبتلا به سرطان پستان پس از عمل ماستکتومی می تواند موثر باشد. استفاده از این آموزش ها در کنار درمان با داروهای اعصاب و روان با هدف بهبود سلامت روانی بیماران و خانواده ایشان توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
11 -19
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042261 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!