الگوی شایستگی های فرهنگی سرمایه انسانی از دیدگاه اسلام با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی

پیام:
چکیده:
در آموزه های معنوی تشیع در اسلام، معصومین در مقام و مرتبه انسان کامل، الگویی برای مومنان بوده اند و منبع بشارت و هدایت جویندگان حقایق جاودانه الهی در فرهنگ اسلامی هستند. این مقاله به دنبال الگویی از شایستگی های فرهنگی در سیره و فرهنگ معصومین به خصوص فرهنگ علوی و رضوی در برخورد با سایر افراد در روابط فرهنگی است تا با شناخت هر چه بهتر شایستگی های فرهنگی، این الگو را برای برای مومنان جویای معرفت و حقیقت بر اساس در حد توان و ظرفیت خودشان کاربردی کنیم. با توجه به هدف پژوهش سوال پژوهش عبارت است از: الگوی (ابعاد و مولفه های) شایستگی های فرهنگی از دیدگاه اسلام (قرآن و معصومین) با تاکید بر فرهنگ علوی و رضوی کدام است؟ در این راستا و برای پاسخ گویی به این سوال از روش تحلیل محتوا از نوع کیفی به روش تحلیل تم (تماتیک) به کمک تکنیک دلفی برای تایید اعتبار و اطمینان آن استفاده شد. پس از مطالعه دقیق متون (اسناد و مدارک علمی و آیات و روایات)، مفاهیم حاصل از آن استخراج گردید و به هرکدام یک کد اختصاص داده شد. سپس مفاهیم مشابه شناسایی شد و با ترکیب آن ها مضامین فرعی تدوین گردید و در نهایت به تایید اجماع متخصصان و اهل فن در سه مرحله رسید و الگوی نهایی استخراج و تایید شده است. یافته های پژوهش در دو مضمون اصلی شامل: مضمون اول،  احترام و شناخت فرهنگ متقابل در عین پایبندی به فرهنگ خود و مضمون دوم،  برخورد مناسب بافرهنگ متقابل است و هرکدام از مضامین اصلی دارای مضامین فرعی متعدد هستند که در بخش یافته های پژوهش آورده شده و مفصلا درباره انها صحبت شده است.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042437 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
امکان پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.