به کارگیری مدل بندی شکنندگی در تحلیل توام وقایع بازگشتی به همراه رخداد پایانی و کاربرد آن در داده های پزشکی: مطالعه همگروهی

پیام:
چکیده:
مقدمه و اهداف

در بسیاری ازموقعیت های پزشکی، افراد می توانند پیشامدهای بازگشتی را با یک پیشامد پایانی تجربه کنند. درصورتی که پیشامد پایانی به عنوان سانسور در نظرگرفته شود، ممکن است از پذیره استقلال در آنالیز داده های بقا تخطی شود. در این مطالعه، با استفاده از یک مدل شکنندگی سعی شده تا به طور توام، پیشامدهای بازگشتی عود به همراه رخداد نهایی مرگ بیماران مبتلا به سرطان پستان مدل بندی شود.

روش کار

دراین مطالعه همگروهی گذشته نگر، تعداد 443 بیمار مبتلا به سرطان پستان ثبت شده در مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش، مورد بررسی قرارگرفتند. در این مطالعه، ازمدل لیو برای مدل بندی توام پیشامدهای بازگشتی و مرگ استفاده شد، که در آن از یک شکنندگی مشترک با توزیع گاما استفاده شد. اجرای مدل و تحلیل داده ها در بسته Frailtypack نرم افزار R نسخه 3.4.1 انجام شد.

یافته ها

 تعداد 443 زن مبتلا به سرطان پستان مورد بررسی قرار گرفتند. تحلیل یک متغیره و چندمتغیره برای این بیماران انجام شد. از این تعداد، برای 338 بیمار (3/76 درصد)پیشامد عود رخ داده بود و 105بیمار (7/23%) سانسور شده بودند. یافته ها به دست آمده از مدل شکنندگی توام نشان داد که خطر نسبی عود در بیماران دارای سابقه فامیلی درجه یک در مقایسه با سایر افراد 36 درصد بیش تر بوده است (05/0>P) هم چنین خطر نسبی عود در بیماران با مرحله 3 بیماری 19% بیش تر نسبت به سایر مراحل و همین طور خطر نسبی عود در بیمارانی که شیمی درمانی انجام داده اند، 5/2 برابر بیش تر از بیماران بدون سابقه شیمی درمانی به دست آمد.

نتیجه گیری

 در این مطالعه،مدل ارایه شده علاوه بر قابلیت مدل بندی هم زمان پیشامدها، می تواند به پیشگیری از شیوع بالاتر ابتلا به رخداد نهایی (مرگ) و در نتیجه کاهش عوارض نامطلوب ناشی از بیماری‎ های برگشت پذیر کمک کننده باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
162 -171
لینک کوتاه:
magiran.com/p2042977 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!