فرآیندهای صداداری و بی صدایی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال

پیام:
چکیده:

فرآیندهای واجی، مانند واک دارشدگی و واک رفتگی، که در گفتار کودک رخ می دهد، یکی از عوامل اصلی متمایز کننده ی گفتار کودک و بزرگسال است. مطالعه ی حاضر به بررسی و مقایسه ی خطاهای ناشی از فرآیندهای واک‏دارشدگی و واک رفتگی در کودکان فارسی زبان با رشد واجی عادی و با اختلال واجی می پردازد. همچنین، این تحقیق خطاهای واک دارشدگی و واک رفتگی کودکان فارسی زبان عادی را با خطاهای کودکانی که به زبان های دیگر سخن می گویند، مقایسه می کند. پنج کودک با رشد واجی عادی (2 تا 4 سال) و پنج کودک با اختلال واجی (4 تا 6 سال) در این مطالعه مقطعی شرکت کردند. کودکان عادی از مهدکودک ها و کودکان با اختلال از کلینیک های گفتار درمانی به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. خطاهای واک دارشدگی و واک رفتگی کودکان با استفاده از آزمون «نام گذاری تصویر» که شامل 133 تصویر بود، گرد آوری شد. نتایج یافته ها نشان داد که در هر دو گروه از کودکان خطاهای واک رفتگی بیشتر از خطاهای واک دارشدگی است. همچنین، فرآیند واک دارشدگی در آغاز و میان واژه در هر دو گروه دیده شده است؛ اما فرآیندهای واک رفتگی در میان واژه و واک دارشدگی در پایان واژه فقط در کودکان با اختلال واجی ملاحظه شده است. تحلیل نتایج در چارچوب نظریه ی بهینگی نشان داد که تفاوت های موجود در فرآیندهای واک دارشدگی و واک رفتگی بین کودکان با رشد واجی عادی و با اختلال واجی، به دلیل رده بندی متفاوت محدودیت های وفاداری و نشان داری در دستور زیر بنایی آنان است. همچنین شباهت هایی در فرآیندهای واک دارشدگی و واک رفتگی بین کودکان فارسی زبان و کودکانی که به دیگر زبان ها سخن می گویند نیز دیده شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
165 -194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043362 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.