بررسی تطابق بین یافته های سونوگرافیک و هیستولوژیک در ضایعات پستان تحت بیوپسی سوزنی هسته ای

پیام:
چکیده:
مقدمه

با توجه به شیوع بالای سرطان پستان، یافتن راهکارهایی برای تشخیص زودرس، سریع، راحت و در دسترس، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بعد از غربالگری و پی بردن به وجود ضایعه در پستان، باید نوع ضایعه و درجه بدخیمی ضایعه مشخص شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی تطابق بین یافته های سونوگرافیک و هیستولوژیک در ضایعات پستان که تحت بیوپسی سوزنی هسته ای قرار گرفتند، انجام شد.

روش کار

 این مطالعه مقطعی آینده نگربر روی 149 نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امید وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد که طی سال های 97-1394 تحت بیوپسی سوزنی هسته ای از ضایعات پستان قرار گرفته بودند، انجام شد. بیمارانی که دارای BI-RADS 3 و 4 و 5 بوده و طبق توصیه جراح، نیاز به بیوپسی از ضایعه داشتند، تحت بیوپسی از ضایعه با هدایت سونوگرافی قرار گرفتند. همچنین ضایعاتی که در بررسی سونوگرافیک دارای نمای بدخیم بودند اما پس از بیوپسی سوزنی هسته ای و بررسی هیستولوژیک در گروه ضایعات خوش خیم قرار گرفته بودند؛ تحت اکسیزیون و بررسی مجدد قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 22) و روش های آماری توصیفی (جدول توزیع فراوانی و درصد فراوانی) انجام شد.

یافته ها

ضایعات دارای BI-RADS 3 در هیستولوژی، تماما خوش خیم بودند (11 مورد). میزان فراوانی بدخیمی در ضایعات با BI-RADS 4، 39 مورد (31%) بود. تمام موارد با BI-RADS 5 در هیستولوژی، بدخیم بودند. بیوپسی اکسیزیونال در 8 بیمار (44%) از 18 بیمار دارای ضایعات BI-RADS 4b که جواب نمونه بیوپسی سوزنی هسته ای آنها خوش خیم بود، بدخیم گزارش شد.

نتیجه گیری

در مواردی که ضایعات پستان در سونوگرافی دارای BI-RADS 4b هستند و نتایج حاصل از بیوپسی سوزنی هسته ای، مطرح کننده ضایعات خوش خیم است، انجام اقدام تشخیصی هیستولوژیک تکمیلی جهت رد بدخیمی توصیه می شود. جهت تایید نتایج مطالعه حاضر، مطالعات بیشتر در حجم نمونه بالاتر پیشنهاد می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
21 -27
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043574 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!