دراسه الاغتراب الذاتی فی نهج البلاغه (تاکیدا علی آراء هایدغر)

پیام:
چکیده:

فی فلسفه هایدغر یعرف الکائن البشری بانه فاعل یواجه حقیقه الحیاه فی تجربه الوجود ومعنی الوجود مباشره ویفهم سخافه حیاته. ویمکنه عندما یدرک انه وجوده متناه إلی الموت ومحدود من حیث الوقت ان یعتمد علی حمایه جوهره "الحریه" واستخدام إمکانیه الاختیار لتحدید هدفه فی الحیاه والتحرر من الاغتراب الاجتماعی لاختیار الحیاه الاصیله.من ناحیه اخری، فإن جمیع المواضیع فی نهج البلاغه ترکز علی حقیقه الإنسان والمواهب والإمکانات والوجود الإنسانی. وقد اوصی نهج البلاغه بتجنب نهج التغریب التربوی والصحه النفسیه ولهذا السبب یدعو الناس إلی معرفه الذات والزهد حتی یتمکنوا من اختیار الطرق الصحیحه للحیاه. فیهدف هذا المقال إلی شرح الاغتراب فی نهج البلاغه استعانه بمنهج الدراسات المکتبیه والمقارنه النظریه ترکیزا علی آراء هایدغر.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
عربی
صفحات:
49 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.