گل سرخ و باده گلگون؛ بازخوانی ابیاتی از دیوان ابونواس بر پایه آیین کهن شادگلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آن دسته از شاعران عصر عباسی که خاستگاه پارسی دارند و از آبشخور فرهنگ و تمدن ایران باستان سیراب شده اند، در سروده های خود به فراخور حال، گاه آشکار و گاه در پرده، از آداب و آیین های دیرزیست این مرزوبوم سخن گفته اند. همین اشارت های کم و بیش می تواند راهگشای پژوهشگران باشد برای آشنایی بهتر و بیشتر با آیین هایی که گذر زمان آن ها را در فراموشخانه به زنجیر کشیده است. ابونواس از آن دسته شاعرانی است که افزون بر دگرگون ساختن اغراض شعری کهن عربی بر پایه آموزه های ایرانی، در دیوان خود از آداب و آیین های کهنی یاد می کند که در روزگار وی همچنان پابرجا بوده است. او در پنج بیت از میگساری «علی الورد»، «فوق الورد» (بر گل سرخ) سخن می گوید. این جستار در پی آن است که روشن کند مراد از باده گساری بر گل سرخ چیست. نگارنده بر آن است که «علی الورد» اشاره ای است به «شادگلی»؛ آیینی ایرانی و درپیوسته با گل سرخ و شراب، همان که در ادبیات کهن فارسی «گل افشانی» خوانده شده است. از آن جا که در آثار کهن و معاصر فارسی نشانی از «شادگلی» یافت نشد، در این نوشتار، نخست تلاش شده که به یاری منابع کهن عربی، این آیین شناسانده و سپس از رهگذر آن، ابیات مذکور بازخوانی شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
209 تا 229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2043981 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!