تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر های سنتی عرضه شده در شهر قزوین

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

لیستریا مونوسیتوژنز یک میکروارگانیسم پاتوژن ناشی از مواد غذایی و یک تهدید جدی برای سلامت عمومی می باشد. لیستریوزیس یکی از مهم ترین بیماری های عفونی در اروپا و آمریکا محسوب می شود. مصرف شیر خام و محصولات لبنی سنتی مانند پنیرهای سنتی می تواند یکی از دلایل عمده ی لیستریوزیس در افراد باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر قزوین با استفاده از روش کشت و تایید نهایی با روش PCR انجام پذیرفت.

مواد و روش ها

در این مطالعه 128 نمونه از پنیرهای سنتی عرضه شده، از پاییز 1396 تا تابستان 1397، بطور تصادفی ازسطح شهر قزوین، خریداری  شد. نمونه ها تحت شرایط بهداشتی به آزمایشگاه انتقال داده شده و مورد بررسی قرار گرفتند علاوه بر آزمایشات مبتی بر محیط کشت نمونه های مثبت جهت تایید نهایی به وسیله روش مولکلولی PCR جهت شناسایی پاتوژن مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

طبق نتایج به دست آمده 14 نمونه (9/10 درصد) از پنیرهای سنتی از نظر آلودگی به لیستریا مونوسیتوژنز مثبت گزارش شدند. که بیش ترین آلودگی در پنیرهای سفید (7 درصد) دیده شد. همچنین بیش ترین آلودگی در فصل تابستان و زمستان (1/3 درصد) گزارش گردید.

استنتاج

حضور لیستریا مونوسیتوژنز در پنیرهای سنتی در این مطالعه به اثبات رسیده است، که براساس این نتایج افرادی که از پنیر های سنتی استفاده می کنند در معرض خطر بالقوه قرار دارند. بنابراین متصدیان امور ایمنی مواد غذایی ایران باید استاندارد موثری را برای بررسی حضور لیستریا درمواد غذایی ایجاد کنند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
115 -126
لینک کوتاه:
magiran.com/p2044009 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!